Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Акцизный налог при операциях с ценными бумагами [UA]
14.04.2013

Неприємною новиною для торговців цінними паперами стало включення до поняття акцизного податку і податку на операції з відчуження цінних паперів. При цьому, після ознайомлення з текстом новацій у законодавстві, склалося суб’єктивне враження, що такі зміни готувалися без врахування специфіки функціонування такого вкрай складного ринку як ринок цінних паперів.

У цьому контексті доцільно проаналізувати суб’єктів сплати такого податку та встановити перелік операцій, які обкладаються таким акцизним податком. Зробимо ми це як і у наших попередніх спільних матеріалах у формі таблиці.

Передусім звернімо Вашу увагу на загальну норму п. 212.1.9. ПК України, яка встановлює, що платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 цього Кодексу.

Як бачимо, норма сформульована доволі загально. Зрозуміло, що у практичній діяльності виникає велика кількість питань по застосуванню приписів ПК, що пов’язано як з різноманіттям видів цінних паперів, так і з специфікою операцій з цінними паперами.

Отже, розглянемо специфіку оподаткування окремих операцій щодо різних видів цінних паперів, а також, що важливо – специфіку обліку таких операцій.

     

Вид операцій

Оподаткування

Пункт ПКУ

Коментар

1

Операції з акціями публічних акціонерних товариств з розміщення, погашення (анулювання), викупу та повторного продажу емітентом

Не оподатковуються

213.2.4.

Операції з повторного продажу емітентом викуплених акцій відбуваються за участю торговця цінними паперами, який є податковим агентом. Обсяги продажу раніше викуплених акцій  відображаються у податковій звітності  ТЦП, як операції, що не оподатковуються

 

2

Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження акцій публічних акціонерних товариств

Оподатковуються в залежності від продажу на фондовій біржі, поза фондовою біржею та перебування у біржовому реєстрі

213.1.7 215.1

Функції податкового агенту виконує ТЦП за договорами:

а) прямими договорами купівлі-продажу цінних паперів, де ТЦП є покупець (незалежно від того продавець є ТЦП чи ні):

б) прямими договорами купівлі-продажу цінних паперів, де ТЦП є продавець, а інша сторона Договору  (покупець) не є ТЦП *

в) брокерськими договорами

 

3

Операції з облігаціями підприємств з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу емітентом

Не оподатковуються

213.2.4.

Облігації підприємств є емісійними цінними паперами згідно ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу», тому операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу підпадають під дію п.213.2.4 (операції між емітентом та платником податку).

Крім того облігації підприємств є борговими цінним паперами, видача та погашення яких не оподатковується згідно п.213.2.4  **

 

4

Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження  облігацій підприємств

Оподатковуються в залежності від продажу на фондовій біржі, поза фондовою біржею та перебування у біржовому реєстрі

 

213.1.7 215.1

Функції податкового агенту у даному випадку виконує торговець цінними паперами.

5

Операції з державними облігаціями України та облігаціями місцевих позик

 

Не оподатковуються

213.2.3.

Не оподатковуються як на первинному, так і вторинному ринку

6

Операції з видачі та погашення векселів

 

Не оподатковуються

213.2.4

За ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» векселі відносяться до боргових цінних паперів, операції з їх відчуження також підпадають під сферу дії акцизного податку. При цьому функції податкового агента виконує торговець цінними паперами.

Проте приписи п. 213.2.4. звільняють від оподаткування операції з видачі та погашення векселів

 

7

Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження (крім погашення) векселів

Оподатковуються на загальних підставах

215.1.

8

Операції з інвестиційними сертифікатами

Не оподатковуються

213.2.3

П. 231.2.3 ПК України передбачає звільнення від оподаткування будь-яких операцій з інвестиційними сертифікатами, як на первинному так і на вторинному ринку. Крім того операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу інвестиційних сертифікатів  підпадають під дію п.213.2.4 (операції між емітентом та платником податку), так як інвестиційні сертифікати теж є

емісійними цінними паперами згідно ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу»

 

9

Операції з акціями корпоративних інвестиційних фондів з розміщення, погашення (анулювання), викупу та повторного продажу емітентом

Не оподатковуються

213.2.4.,

213.2.5

Операції з акціями відкритих інвестиційних фондів на первинному ринку звільнені від оподаткування двічі: п.213.2.4., як операції між емітентом та платником податку та п.213.2.5, як операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування.

 

10

Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження акцій корпоративних інвестиційних фондів

Оподатковуються в залежності від продажу на фондовій біржі, поза фондовою біржею та перебування у біржовому реєстрі

 

213.1.7 215.1

Функції податкового агенту виконує ТЦП

11

Операції з відчуження ощадних (депозитних) сертифікатів

 

Не оподатковуються

212.1.9.

Загальні приписи п. 212.1.9 ПК України встановлюють обов’язкове оподаткування акцизним податком безпосередньо цінних паперів, або дериватів.

Ощадні (депозитні) сертифікати не є цінними паперами згідно ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу».

Корпоративні права у іншій ніж цінні папери формі також не підпадають під дію норм про акцизний податок на цінні папери.

 

12

Операції з відчуження акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій ніж цінні папери формі

Не оподатковуються

212.1.9.

Примітки до Таблиці

* протиріччя полягає в тому, що згідно п.219.2. суми податку перераховуються в бюджет податковим агентом, яким може бути тільки ТЦП, від імені та за рахунок особи, якій виплачуються доходи. Якщо ТЦП за Договором купівлі–продажу цінних паперів є продавцем, а покупцем не ТЦП, то ТЦП повинен виконати функції податкового агенту відносно своїх власних доходів ( а не доходів,які сплачуються іншій особі);

** таким чином п.213.2.4 двічі звільнено від оподаткування операції з видачі та погашення облігацій підприємств.

На додаток до проаналізованого вище ми хотіли би звернути увагу на те, що нормами Податкового кодексу України передбачено звільнення від оподаткування операцій з цінними паперами, які здійснюються певними особами, а саме:

  • П.213.2.6 – для операцій з цінними паперами, які здійснюються особою, яка займається кліринговою діяльністю та виконує функції центрального контрагента та особою, яка займається кліринговою діяльністю, з метою забезпечення виконання зобов’язань перед учасниками клірингу; 
  • П.213.2.7 – операції НБУ на позабіржовому ринку. Ми хотіли загалом описати механізм застосування нового акцизного податку. 

Зрозуміло, що його коректне застосування залежить від якості норм новацій у законодавство та відсутності суперечностей із нормами інших актів. Не тільки на нашу думку з цим є серйозні проблеми, і норми ПК України щодо оподаткування акцизним податком операцій з відчуження цінних паперів чекають серйозні зміни найближчим часом. Проте на аналізі суперечностей та перехідних норм ми хотіли б зупинитися у наступному матеріалі.

Лариса Гальчук, Сертифікований аудитор, «Аудиторська фірма «Тимлар-Аудит»

Володимир Єніч, Адвокат, ТОВ «Аудиторська фірма «Норма»

 

Опубліковано в "Бухгалтер і Закон"


 Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

О налогообложении акцизным налогом операций по выдаче, отчуждению и погашению векселей

Налогообложение прибыли от "технических" акций

Торговец ценными бумагами как налоговый агент


 

Владимир Енич, Лариса Гапьчук
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Может ли ФЛП открыть боулинг-клуб [UA]
У великих містах кількість різноманітних видів розваг щорічно збільшується. І екзотичні в минулому види розваг стають зовсім звичайними сьогодні. Так, скажімо, відбулось із боулінгом, який, будучи екзотичним у 90-х роках, нині у великих містах став доволі звичайним і, відзначимо, популярним видом спорту та розваг. Здавалося б така відносна популярність мала б означати, що подібна діяльність має бути врегульована з боку держави. Однак у даній сфері не все так просто. Зрозуміло, що для організатора боулінг-клубу найбільш вигідним є варіант аби отримувати прибуток від відвідувачів клубу, перебуваючи на спрощеній..
Что наши клиенты говорят о нас
" Торговая марка Винкхаус имеет 150 летнею мировую историю, последние 10 лет  из которых, представлена в Украине. Всё это время неоценимую помощь в решение сложных судебных, налоговых и таможенных вопросов нам предоставляла команда юристов, объединением которых стала юридическая компания "Дешунин и Партнёры".  "
ООО "Винкхаус Украина", Соколов Олег Анатолиевич
читать все