Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Использование русского языка в документообороте на територии АРК [UA]
18.02.2013

Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, встановлених розділом II ПКУ.

Зокрема, п. 44.1 ст. 44 р. II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податку зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Для бухгалтерського обліку господарських операцій відповідно до ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями, підставою є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату і місце складання; 
  • назву підприємства, від імені якого складено документ; 
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

 Відповідно до ст. 10 Конституції України державною мовою є українська мова.

Статтею 5 Закону України від 03.07.2012 року N 5029-VI "Про засади державної мовної політики", (Надалі Закон) із змінами та доповненнями, закріплено, що державна мовна політика України базується на визнанні і всебічному розвитку української мови як державної і гарантуванні вільного розвитку регіональних мов або мов меншин, інших мов, а також права мовного самовизначення і мовних уподобань кожної людини.

Частиною другою цієї ж статті передбачається, що при здійсненні державної мовної політики Україна дотримується таких цілей і принципів:

1) визнання всіх мов, які традиційно використовуються в межах держави чи її певної території, національним надбанням, недопущення привілеїв чи обмежень за мовними ознаками;

2) забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території держави із створенням можливості паралельного використання регіональних мов або мов меншин на тих територіях і в тих випадках, де це є виправданим;

3) сприяння використанню регіональних мов або мов меншин в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створення можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя в межах територій, на яких такі мови використовуються, та з урахуванням стану кожної мови;

4) підтримання і розвиток культурних взаємин між різними мовними групами;

5) забезпечення умов для вивчення української мови як державної, регіональних мов або мов меншин, інших мов і викладання цими мовами з урахуванням стану кожної мови на відповідних рівнях освіти у державних і комунальних навчальних закладах;

6) сприяння здійсненню наукових досліджень у сфері мовної політики;

7) розвиток міжнародного обміну з питань, що охоплюються цим Законом, стосовно мов, які використовуються у двох або декількох державах;

8) поважання меж ареалу розповсюдження регіональних мов або мов меншин з метою забезпечення того, щоб існуючий або новий адміністративно-територіальний устрій не створював перешкод для їх розвитку;

9) застосування принципу плюрилінгвізму, за якого кожна особа в суспільстві вільно володіє кількома мовами, на відміну від ситуації, коли окремі мовні групи володіють тільки своїми мовами.

Принципи мовної політики, викладені у статті 5 Закону, застосовуються до всіх регіональних мов або мов меншин України, які вживаються в межах її території. У контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин до регіональних мов або мов меншин України, до яких застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, віднесена зокрема й російська мова.

Відповідно до роз'яснень, наданих листом Міністерства фінансів України від 07.11.2012 г. N 31-08410-07-10/26689 щодо окремих питань ведення бухгалтерського обліку, Порядок створення, прийняття і відображення підприємствами у бухгалтерському обліку первинних документів встановлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, відповідно до пункту 1.3 якого первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватися інша мова у порядку, визначеному законодавством.

У даному випадку під іншою мовою у порядку визначеною законодавством, слід розуміти саме регіональну мову або мому меншин, відповідно до Закону, про який уже згадувалось вище.

Верховна рада Криму прийняла першочергові заходи щодо виконання в автономії закону України «Про засади державної мовної політики». За відповідне рішення 15 серпня 2012 року, проголосували 80 з 88 присутніх на сесії депутатів. Прийнятий документ надав російській мові статус регіональної. Рішення вводиться в дію з дня прийняття.

Отже, виходячи із вищезазначеного, підстав для визнання первинної бухгалтерської документації чи інших господарсько-правових документів такими, що не відповідають чинному законнодавству, у вз’язку із веденням останніх на російській мові, немає. Більше того такі дії є цілком законними та логічними, оскільки як уже зазначалось вище, російській мові надано статусу регіональної, відповідно до ЗУ «Про засади державної мовної політики».

Опубліковано в "Бухгалтер і Закон"


 Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

«Выгодоприобретатели», «транзитеры», «налоговые ямы» ... или как еще назвать налогоплательщиков

Как не попасть под проверку при снятии по неосновному месту учета

Как узнать ставку налогообложения в стране контрагента

Регистрация иностранной инвестиции

Возвратная финансовая помощь


 

Владимир Бунт
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
НДС на лекарства: изменения, которые ничего не меняют [UA]
Із 7 травня набув чинності закон «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів», який багато хто сприйняв як такий, що скасовує обкладання ПДВ та особливим імпортним збором лікарських засобів. Однак при детальному ознайомленні з документом можна дійти висновку, що справжньою метою змін є скорочення бюджетних видатків. Пільги, передбачені законом, стосуються обмеженого переліку лікарських засобів і застосовуються тільки в тому випадку, якщо останні придбано в спеціалізованих організаціях, що здійснюють закупівлі...
Что наши клиенты говорят о нас
" Наше Представительство уже порядка двадцати лет представляет в Украине интересы немецкой компании «Антон Олерт». Деятельность представительства в Украине уже многие годы сопровождают Юристы компании «Дешунин и Партнёры». И хотелось бы отметить, что качество оказываемых юридических услуг полностью соответствует немецким стандартам качества, предъявляемым головной компанией к своим партнёрам в Европе.  "
"Антон Олерт", Вадим Худияш
читать все