Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Документация по трансфертному ценообразованию по операциям 2016 года [UA]
26.04.2017

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII (далі — Закон № 1797) вніс зміни, зокрема, до пп. 39.4.6 ПКУ. Тобто до підпункту, що визначає обсяг відомостей, що мають бути відображені в документації з трансфертного ціноутворення (далі — документація).

Ці зміни набули чинності з 01.01.2017 р. та розширили обсяг відомостей, які мають бути закріплені у документації. З огляду на це виникає питання: при підготовці документації з трансфертного ціноутворення щодо операцій 2016 року необхідно керуватися пп. 39.4.6 ПКУ в редакції чинній з 01.01.2017 р. чи пп. 39.4.6 ПКУ в редакції, що діяла на дату здійснення контрольованих операцій (тобто діяла у 2016 році).

ВІДПОВІДЬ: Документація з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, здійснених у 2016 році, має відповідати вимогам пп. 39.4.6 ПКУ у редакції, що діє станом на дату направлення контролюючим органом запиту про надання документації з трансфертного ціноутворення. Запит про надання документації щодо операцій, здійснених у 2016 році, може бути надісланий платнику податків не раніше 01.05.2017 р. Отже, на сьогодні, при підготовці документації щодо операцій 2016 року необхідно керуватися пп. 39.4.6 ПКУ у редакції Закону № 1797, що діє з 01.01.2017 р.

Перед тим, як перейти до обґрунтування вищевказаного висновку, зазначимо, а що ж саме змінилося у пп. 39.4.6 ПКУ. Порівняно із редакцією вказаного підпункту, що діяла до 01.01.2017 р., тепер документація з трансфертного ціноутворення додатково повинна включати:

  • дані про осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків володіє платник податків. Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов’язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи, код особи, встановлений у країні їх реєстрації) та розкривати інформацію щодо критеріїв визнання таких осіб пов’язаними;
  • інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти; 
  • опис структури управління платника податків, схему його організаційної структури; 
  • опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких здійснює свою діяльність платник податків, інформацію про основних конкурентів; 
  • відомості щодо участі платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році, з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків; 
  • відомості про фактично проведені розрахунки у контрольованій операції (суму та валюту платежів, дату, платіжні документи). 
  • інформацію щодо бізнес-стратегій сторін, які істотно впливають на ціни товарів (робіт послуг) 
  • у разі якщо для цілей встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» здійснюється порівняння показника рентабельності постачальника, документація має містити опис алгоритму розподілу витрат постачальника, понесених для здійснення таких операцій, які враховуються під час розрахунку показника рентабельності. Такий опис має містити інформацію про економічне обґрунтування вибору алгоритму розподілу витрат, методику його застосування, а також фактичний розрахунок, здійснений відповідно до обраної методики. 

Отже, вимоги до документації стали детальнішими, а перелік відомостей, які повинні бути закріплені у документації, — ширшим. І таке «розширення» стосується як «описової» частини документації (загальна інформація щодо платника податків, групи компаній, ринку товарів/послуг та конкурентів на цих ринках тощо), так і «розрахункової» частини (економічне обґрунтування вибору алгоритму розподілу витрат, опис даного алгоритму).

Тепер щодо обґрунтування. Документацію з трансфертного ціноутворення платники податків подають не безумовно та обов’язково як, наприклад, звіт про контрольовані операції, а лише за запитом контролюючого органу. Так, платник податків зобов’язаний подати документацію до контролюючого органу протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного запиту. При цьому, документація повинна містити інформацію, зазначену у пп. 39.4.6 ПКУ (визначено пп. 39.4.4 ПКУ). Запити про надання документації щодо контрольованих операцій, здійснених у 2016 році, платники податків можуть отримати – не раніше 01.05.2017 р.

Розглядаючи питання обсягу відомостей, що повинен бути закріплений у документації для операцій здійснених у 2016 році, ДФСУ однозначно зайняла позицію: документація повинна відповідати вимогам пп. 39.4.6 ПКУ станом на дату запиту контролюючого органу про надання документації. Ця позиція закріплена у листі ДФС України від 02.02.2017 р. № 2376/7/99-99-15-02-01-17.

Процитуймо: «Законом № 1797 розширено зміст документації, яку платники податків, що здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати за кожний звітний період. При підготовці документації з трансфертного цінотворення, яка подається платником на запит Державної фіскальної служби України відповідно до підпунктів 39.4.4 та 39.4.8 Кодексу після 01.01.2017, мають застосовуватись норми, чинні на момент направлення запиту».

При цьому, вказана позиція ДФС України не нова, контролери висловлювали її і раніше у своїх листах – від 23.03.2015 р. № 9853/7/99-99-22-01-02-17, від 15.02.2016 р. №3053/6/99-99-19-02-02-15: «З урахуванням рішення Конституційного Суду України у справі № 1-рп/99 від 09.02.99 р. (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) при направленні після 01.01.2015 р. Державною фіскальною службою України запитів платникам податків про надання документації з трансфертного ціноутворення щодо окремих контрольованих операцій, здійснених у 2013 - 2014 рр., платники податків та контролюючі органи зобов’язані застосовувати норми підпунктів 39.4.4 - 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу у редакції, що діє після 01.01.2015 р., тобто застосовувати норми, чинні на момент направлення запиту».

Логіку контролюючого органу ми бачимо наступною. Умовно в ст. 39 ПКУ можна виділити «норми по суті» та «процедурні норми». «Нормами по суті» є, зокрема, норми, що визначать ознаки контрольованих операцій, вартісні критерії контрольованих операцій тощо. А «процедурними нормами» — норми, що визначають строк подання звіту про контрольовані операції, перелік відомостей, які мають міститися у документації з трансфертного ціноутворення тощо. Так ось «норми по суті» застосовуються в редакції станом на дату здійснення контрольованих операцій, а «процедурні норми» — в редакції станом на дату реалізації певної процедури.

Зокрема, звіт про контрольовані операції за 2016 рік подається до 01.10.2017 р., а не до 01.05.2017 р. (тобто застосовується пп. 39.4.2 ПКУ в редакції станом на дату подання звіту — в редакції Закону № 1797, а не в редакції, що діяла у 2016 році). Аналогічна ситуація і з обсягом відомостей, які необхідно відображати в документації.

Таким чином, готуючи найближчим часом документацію щодо контрольованих операцій, здійснених у 2016 році, слід враховувати вимоги пп. 39.4.6 ПКУ, що набрали чинності з 01.01.2017 р.. Роблячи вищезазначений висновок, ми виходимо з того, що на момент направлення контролюючим органом запиту про надання документації пп. 39.4.6 ПКУ не буде повторно змінено і він діятиме у редакції саме Закону № 1797. Якщо ж на момент направлення запиту про надання документації щодо операцій, здійснених у 2016 році, діятиме вже інша редакція пп. 39.4.6 ПКУ, то, відповідно, і документація повинна буде відповідати саме редакції чинній на дату направлення запиту.

Опубліковано у "Інтерактивна бухгалтерія", № 80, 27 квітня 2017 року

Татьяна Старцева
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Использование знака для товаров и услуг при таможенном оформлении [UA]
Чи потрібно українській компанії мати ліцензійний договір на використання знаку для товарів та послуг, зареєстрованого за компанією-контрагентом, а також документ про реєстрацію такого знаку при проведенні маркетингових заходів із використанням вищевказаного знаку (рекламна кампанія, роздача канцелярських товарів зі знаком, використання на вивісках, тощо)? Чи виникнуть у такому випадку проблеми із віднесенням сум коштів, витрачених на такі кампанії до витрат? На даний момент значна кількість українських компаній займається реалізацією товарів іноземних виробників, що виготовляються під певним брендом, торговим знаком. Часто..
Что наши клиенты говорят о нас
" Профессиональная помощь со стороны юристов компании "Дешунин и партёры" позволила выбрать и внедрить оптимальные организационные стратегии развития бизнеса и занять нашей компании лидирующие позиции на Beauty-рынке Украины."
"Владимир Тарасюк Групп", Владимир Тарасюк
читать все