Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Ограничение наличных расчетов с физическими лицами: можно ли применять смешанную форма оплаты за товар? [UA]
14.02.2017

Відповідно до п. 2.3. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління.

Пунктом 1 Постанови Правління НБУ від 06.06.2013 № 210 (зі змінами, внесеними Постановою НБУ від 25.11.2016 № 407), установлено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) - протягом одного дня в розмірі 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень.

Згідно із пунктом 2 вказаної Постанови, фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 000 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Таким чином, на сьогодні діє обмеження готівкових розрахунків між фізичною особою та підприємством (підприємцем) – 50 000 грн. в день.

Вказане обмеження є актуальним для багатьох підприємств (підприємців) та фізичних осіб. Адже товар вартістю понад 50 000 грн. – не рідкість (враховуючи зростання курсів іноземних валют). Раніше купівлю-продаж такого товар можна було здійснити із використанням готівкової форми розрахунків. Яким чином розраховуватися за даний товар сьогодні? Лише шляхом застосування безготівкової форми розрахунків? Чи можливо здійснювати змішану форму оплати за товар?

Детально зупинимось на другому питанні.

Під змішаною формою оплати розуміємо здійснення оплати за товар: частково - шляхом оплати готівкою, частково - шляхом застосування безготівкової форми розрахунків (наприклад, шляхом оплати банківською карткою).

Законодавчими вимогами щодо форми та змісту розрахункового документу, який видається покупцю в результаті покупки товару, встановлено наступне:

Пункт 4 Розділу ІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів: рядок 7 касового чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати цього рядка (в рядку 7 касового чека зазначається інформація: «форма оплати» та «сума коштів»).

Таким чином, якщо існує технічна можливість при продажу товарів фіксувати у касовому чеці інформацію щодо декількох форм оплати – можливо реалізовувати змішану форму оплати за товар.

Якщо загальна сума такої змішаної оплати не перевищує 50 000 грн., і виконана вищевказана вимога щодо зазначення у чеку декількох форм оплати, - спірні питання не виникають.

Проте, якщо загальна сума змішаної оплати перевищує 50 000 грн.: оплата на суму до 50 000 грн. здійснюється шляхом оплати готівкою, оплата на суму понад 50 000 грн. - шляхом оплати карткою, - то ситуація не така однозначна.

З одного боку, чинне законодавство України не містить прямої заборони щодо здійснення оплати таким чином.

З іншого - контролюючі органи висловлюють позицію, що варіант із дробленням сум оплати (оплата готівкою на суму до 50 000 грн. і оплата карткою понад 50 000 грн.) – є порушенням порядку проведення готівкових розрахунків.

Дана позиція на даний час не закріплена у нормативних актах чи офіційних роз’ясненнях, проте можемо припустити, що це лише справа часу. А тому ризик кваліфікації здійснення оплати таким чином як порушення порядку проведення готівкових розрахунків – досить високий.

Слід враховувати, що за порушення порядку проведення готівкових розрахунків передбачена відповідальність статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

  • порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою - тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця, посадових осіб юридичної особи від ста (від 1700 грн.) до двохсот (до 3400 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот (8500 грн.) до тисячі (до 17000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Це наштовхує нас на висновки, що:

  • здійснення змішаної форми оплати можливо реалізовувати, якщо загальна сума такої змішаної оплати не перевищує 50 000 грн.;
  • у випадку, коли загальна сума змішаної оплати перевищує 50 000 грн. – радимо утриматися від такої форми оплати (з огляду на ризик кваліфікації здійснення оплати таким чином як порушення порядку проведення готівкових розрахунків), а розрахунок за товар вартістю понад 50 000 грн. здійснювати шляхом застосування безготівкової форми розрахунків.

Опубліковано в аналітичному виданні "Юрист&Закон", № 06, 10.02.2017 - 16.02.2016.

Татьяна Старцева
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Инвестиционная прибыль - старые вопросы и новые ответы - часть 2 [UA]
Питання оподаткування інвестиційного прибутку було особливо актуальним у 2012 році у зв’язку із прийняттям Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента (надалі - Методика). Здавалося, ніби прийняття спеціалізованого документа мало б розставити всі крапки над «і» в цьому питанні. Проте двозначностей та складностей законодавцеві уникнути не вдалося і у цьому випадку, і нині можна з впевненістю стверджувати, що по деяким питанням обліку звітності  та оподаткування інвестиційного прибутку..
Что наши клиенты говорят о нас
" Компания РКС работает на рынке высоких технологий и програмного обеспечения. Одним из составляющих успеха в данном виде бизнеса, является своевременная и полная защита авторских прав и прав интеллектуальной собственности. Неоценимую помощь в этом нам оказываю юристы компании «Дешунин и Партнёры»."
ООО "РКС", Толокольников Юрий Олегович
читать все