Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Субсидия и физические лица-предприниматели
17.05.2016

Субсидія - це адресна безготівкова допомога для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (допомога не на всю суму, а в межах соціальних норм ). Така допомога для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.

Згідно з п.4 Положення № 848 (Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене Постановою КМУ від 21.10.95 р. № 848), субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства і обсягом визначених КМУ обов’язкового відсотка платежу.

Чи має право на отримання субсидії фізична особа – підприємець за умови отримання доходів від підприємницької діяльності – розглянемо в публікації.

Право на субсидію

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.

Кількість зазначених осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії, а у разі повторного призначення субсидії на наступний період - на початок місяця, з якого призначається субсидія. Вищевказана допомога призначається лише одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

Для призначення субсидії обчислюється сукупний дохід, виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб.

Звертаємо вашу увагу, що законодавство України не містить норм, що забороняють скористатися правом на отримання субсидії фізичній особі – підприємцю. Таким чином, підприємець (за наявності підстав) має право на отримання цього виду допомоги нарівні з іншими фізичними особами (які не займаються підприємницькою діяльністю).

При цьому слід зазначити, що в цілях призначення субсидій Положенням № 848 встановлено спеціальні правила для визначення сукупного доходу підприємця, а саме:

 

  • для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць;
  • для фізичних осіб-підприємців які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи – двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб;
  • для фізичних осіб-підприємців які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи - трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що немає значення, яку суму доходу отримує фізична особа-підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування: субсидія буде розраховуватися на основі середньомісячного доходу розміром відповідно до групи, до якої належить фізична особа-підприємець.

Потрібно звернути увагу, що при визначенні права на субсидію, фізична особа – підприємець може отримувати доходи з інших джерел: заробітна плата за наявності трудових відносин, пенсійні та соціальні виплати, стипендії. Такі доходи враховуються в складі середньомісячного доходу за загальними правилами.

Право на субсидію втрачається, якщо будь-хто із зареєстрованих у приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, здійснив купівлю-продаж земельної ділянки, автомобіля або здійснив будь-яку сплату послуг, що перевищує суму 50000 грн.

Розрахунок суми субсидії Згідно п.1 Постанови № 1156 за умови призначення житлової субсидії громадяни, які зареєстровані і фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), сплачують частку середньомісячного сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за такою формулою: Ро = Кд : Кг х Рг,

де: Ро — частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми (тобто обов’язковий відсоток платежу);

Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія;

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг — базова норма плати за житлово-комунальні послуги - 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу господарства (Рг = 15).

Приклад: 

 Фізична особа – підприємець працює за спрощеною системою оподаткування та є платником єдиного податку першої групи; Місяць, з якого призначається субсидія – травень; Розмір прожиткового мінімуму – 1378,00 грн.; Середньомісячний дохід від підприємницької діяльності для розрахунку частки плати за послуги – 1378,00 грн. (один прожитковий мінімум); Заробітна плата – 800,00 грн.; Загальний середньомісячний дохід – 2178 грн.; Загальна сума нарахованих житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми за місяць - 1000 грн.

Визначено частку плати за житлово-комунальні послуги у середньомісячному сукупному доході: (2178 : 1378) : 2 х 15 = 11,85 %

Визначено розмір обов’язкового щомісячного платежу: 1378 х 11,85% = 163,29 грн. Розрахунок розміру субсидії (допомоги): 1000 – 163,29 = 836,71 грн.

Тобто, в цьому випадку розмір субсидії становитиме 836,71 грн.

Таким чином, фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, мають право на отримання субсидії, якщо розмір їх доходу, розрахованого відповідно до норм Положення № 848, не покриває витрати на оплату житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм.


Опубліковано у Газеті "Бухгалтерія", № 20 від 16.05.2016

Сергей Лисица, Наталья Лабутина
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Порядок проведения аттестации рабочих мест [UA]
Одним з аспектів організації охорони праці та промислової безпеки на підприємстві є організація атестації робочих місць. Атестація робочих місць на умови праці – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу на предмет наявності шкідливих і небезпечних факторів. Кому потрібна атестація робочих місць? Керівнику - оскільки відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на керівника підприємства. Працівнику - тому що атестація робочих місць є правовою підставою надання на підприємстві..
Что наши клиенты говорят о нас
"В нашей компании работают порядка 200 человек, каждый день возникает масса юридических вопросов связанных с обеспечением жизнедеятельности предприятия. Для решения некоторых сложных вопросов мы обращаемся за консультацией к независимым юристам. Несколько лет назад мы сделали выбор в пользу юристов компании «Дешунин и Партнёры» и остаемся довольными их работой. Наши взаимоотношения базируются на исключительном доверии с учетом взаимных интересов."
ООО "Актавис Украина", Евгоровская Тамара Ивановна
читать все