Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Организация охраны труда в офисе [UA]
24.12.2012

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року, умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Згідно із ст. 13 Закону, роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Для кращого та правильного розуміння суті питання розглянемо існуючі нормативи щодо приведення приміщень згідно із загальними вимогами законодавства про охорону праці.

Як базовий приклад можна розглянути вимоги до звичайного офісного приміщення, яке може розглядатися як найменш небезпечне з точки зору вимог охорони праці.

Вимоги до оформлення приміщень та робочих місць на підприємствах регулюються:

а) Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року;

б) Правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року N 65 (далі- Правила) та іншими нормативно-правовими актами;

в) іншими нормативно-правовими актами України відповідно до специфікації конкретного підприємства та умов виробництва товарів, надання послуг.

Відповідно до ч.1 ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів.

Вимоги до приміщення

Площу приміщень, в яких розташовують персональні комп’ютери, визначають згідно з чинними нормативними документами з розрахунку на одне робоче місце, обладнане ПК:

  • площа - не менше 6,0 кв.м;
  • обсяг - не менше 20,0 куб.м;
  • з урахуванням максимальної кількості осіб, які одночасно працюють у зміні, робочі місця повинні бути розташовані на відстані не менше ніж 1 м. від стіни з вікном;
  • відстань між бічними поверхнями комп‘ютерів має бути не меншою за 1,2 м;
  • відстань між тильною поверхнею одного комп‘ютера та екраном іншого не повинна бути меншою 2,5 м;
  • прохід між рядами робочих місць має бути не меншим 1 м.

Порівняйте це з тим, що Ви бачите навколо себе у офісі, шановні читачі. Певно, не у всіх офісах такі вимоги виконуються.

Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном тощо), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику.

У приміщеннях з персональними комп’ютерами слід щоденно проводити вологе прибирання.

Також в цих приміщеннях повинні бути медичні аптечки першої допомоги та система автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 кв.м площі приміщення. Підходи до засобів пожежогасіння повинні бути вільними.

Вимоги до освітлення приміщення

Відносно вікон робоче місце повинно бути розміщено так, щоб природне світло було збоку, переважно з лівого та забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %.

Робоче місце, обладнане ПК, повинно бути розташоване так, щоб уникнути попадання в очі прямого світла. Джерела штучного світла рекомендується розташувати з обох сторін від екрану паралельно напрямку зору. Щоб уникнути світових блисків від екрану, клавіатури, освітлювальних пристроїв, сонця в напрямку очей необхідно застосовувати антиблискові сітки, спеціальні фільтри для екрану, захисні козирки, жалюзі на вікнах. Вікна приміщень повинні мати регулювальні пристрої для відкривання.

Штучне освітлення приміщення має бути обладнане системою загального рівномірного освітлення. У приміщеннях, де переважають роботи з документами, допускається вживати систему комбінованого освітлення (додатково до загального освітлення встановлюються світильники місцевого освітлення). Загальне освітлення має бути виконане у вигляді суцільних або переривчатих ліній світильників, що розміщуються збоку від робочих місць (переважно зліва) паралельно лінії зору працівників. Застосування світильників без розсіювачів та екранних сіток забороняється.

Як джерело світла при штучному освітленні повинні застосовуватися, як правило, люмінесцентні лампи типу ЛБ. Допускається у світильниках місцевого освітлення застосовувати лампи розжарювання. Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50 град. до 90 град. відносно вертикалі в подовжній і поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд/кв. м , а захисний кут світильників повинен бути не більшим за 40 град. Коефіцієнт запасу для освітлювальної установки загального освітлення слід приймати рівним 1,4. Коефіцієнт пульсації повинен не перевищувати 5 %. Рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування документів має бути в межах 300 - 500 лк.

У разі неможливості забезпечити даний рівень освітленості системою загального освітлення допускається застосування світильників місцевого освітлення, але при цьому не повинно бути відблисків на поверхні екрану та збільшення освітленості екрану більше ніж до 300 лк. Світильники місцевого освітлення повинні мати напівпрозорий відбивач світла з захисним кутом не меншим за 40 град.

Необхідно передбачити обмеження прямої близькості від джерела природного та штучного освітлення, при цьому яскравість поверхонь, що світяться (вікна, джерела штучного світла) і перебувають у полі зору, повинна бути не більшою за 200 кд/кв. м.

Необхідно обмежувати відбиту близькість шляхом правильного вибору типів світильників та розміщенням робочих місць відносно джерел природного та штучного освітлення. При цьому яскравість відблисків на моніторі не повинна перевищувати 40 кд/кв. м, яскравість стелі при застосуванні системи відбивного освітлення не повинна перевищувати 200 кд/кв. м. Необхідно обмежувати нерівномірність розподілу яскравості в полі зору осіб, що працюють з монітором, при цьому відношення значень яскравості робочих поверхонь не повинно перевищувати 3:1, а робочих поверхонь і навколишніх предметів (стіни, обладнання) - 5:1.

Необхідно використовувати систему вимикачів, що дозволяє регулювати інтенсивність штучного освітлення залежно від інтенсивності природного, а також дозволяє освітлювати тільки потрібні для роботи зони приміщення.

Для забезпечення нормованих значень освітлення необхідно очищати віконне скло та світильники не рідше ніж 2 рази на рік, та своєчасно проводити заміну ламп, що перегоріли.

Вимоги до вентиляції, опалення, кондиціонування, мікроклімату

Параметри мікроклімату приміщень. Наведені температурні показники, безперечно, стосуються як безпечних умов праці, так і ефективності роботи працівників. Продемонструймо їх у вигляді таблиці.

Пора року

Категорія робіт згідно з ГОСТ 12.1-005-88

 Температура повітря, град. С

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м/с

 оптимальна

оптимальна

оптимальна

 Холодна

 легка-1 а

22 - 24

 40 - 60

 0,1

 легка-1 б

21 - 23

 40 - 60

 0,1

 Тепла

 легка-1 а

23 - 25

 40 - 60

 0,1

 легка-1 б

22 - 24

 40 - 60

 0,2


Для підтримки допустимих значень мікроклімату та концентрації позитивних та негативних іонів необхідно передбачати установки або прилади зволоження та/або штучної іонізації, кондиціювання повітря.

Вимоги до рівнів шуму та вібрації

Рівні шуму та вібрації на робочих місцях осіб, що працюють з ПК, визначаються відповідно до ДсанПіН 3.3.2-007-98.

  Слуховий орган людини сприймає у вигляді чутного звуку коливання пружного середовища, що мають частоту приблизно від 20 до 20 000 Гц, але найбільш важливий для слухового сприйняття інтервал від 45 до 10 000 Гц. Суб'єктивне сприйняття шуму людиною значно відрізняється від фізичних характеристик звуку, так як слуховий орган неоднаково чутливий до звуків різних частот. Звуки малої частоти людина сприймає як менш гучні порівняно зі звуками великої частоти тієї ж інтенсивності. Тому для оцінки суб'єктивного відчуття гучності шуму введено поняття рівня гучності, який відраховується від умовного нульового порога.

Одиницею рівня гучності є фон. Він відповідає різниці рівнів інтенсивності в 1 Б еталонного звуку при частоті 1000 Гц. Таким чином, на частоті 1000 Гц рівень гучності (у фонах) збігаються з рівнями звукового тиску (в децибелах).

Рівень гучності є фізіологічною характеристикою звукових коливань. Вплив шуму на організм людини індивідуальний. У деяких людей погіршення слуху настає через декілька місяців, а у інших воно не настає через декілька років роботи в шумі. Встановлено, що для 30% людей шум є причиною передчасного старіння.  

Ступінь і характер впливу на людину вібрації залежить від амплітуди і частоти коливань. Так, власні частоти внутрішніх органів знаходяться в області 6 – 9 Гц. Отже, вібрація машин, площадок, ручних інструментів і т. д. особливо небезпечна при частотах 8 – 12; 17 – 25 Гц і т. д., тому що вони можуть бути резонансними для органів. При роботі з ручними машинами (їхня вібрація знаходиться в області 100 Гц) виникають судинні розлади. Загальна вібрація, що має широкий спектр частоти, справляє несприятливий вплив на центральну нервову систему, вестибулярний апарат, шлунково-кишковий тракт, викликає запаморочення, оніміння кінцівок, захворювання суглобів. Тривалий вплив вібрації викликає фахове захворювання – вібраційну хворобу. Методи боротьби з вібрацією зводяться в основному до демпфірування установок, машин, механізмів, використання різноманітного роду амортизаторів, вібропоглинання.

Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях та на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обґрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками. Як засоби шумопоглинання повинні застосовуватися негорючі або важкогорючі спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 - 8000 Гц, або інші матеріали аналогічного призначення, дозволені для оздоблення приміщень органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Крім того, необхідно застосовувати підвісні стелі з аналогічними властивостями.

Відповідальність

Що стосується відповідальності за недотримання вимог приведення приміщень у відповідності із нормами визначеними законодавством України у сфері охорони праці, то якимись спеціальними нормативними актами вона не передбачена.

Однак при цьому, як і будь-яке інше правопорушення чи недотримання законодавства про охорону праці, нехтування такими вимогами може потягти за собою санкції контролюючих органів згідно з КУпАП.

Так ч. 2 ст. 41 КУпАП передбачає, що порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – в суммі від 340 до 680 грн.

Також слід зазначити, що ст. 188-4 КупАП передбачає більш суворішу відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці і тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємства в суммі до 1700 грн.

Право на працю кожного громадянина нашої держави закріплює ст. 43 Конституції України, а абзац 4 цієї статті встановлює право кожного на належні, безпечні і здорові умови праці. Належне вирішення поставлених Конституцією та іншими чинними нормативно-правовими актами завдань із створення безпечних і здорових умов праці можливе лише за умови дотримання вимог приведення приміщень у відповідності із нормами визначеними законодавством України у сфері охорони праці. Залишається надзвичайно важливим, щоб власники (керівники) підприємств всіх рівнів це розуміли й не підходили до вирішення цього важливого питання за залишковим принципом.

Отже, дотримання вимог безпечних умов праці, приведення робочих приміщень та місць працівників у відповідність із загальними вимогами законодавства України у сфері охорони праці,- є безпосереднім обов’язком Роботодавця.

Читачі, певно, самі можуть зробити висновки, наскільки якісно відносяться роботодавці до таких своїх обов’язків. Зазначимо, що у даному випадку приміщення, обладнане відповідно до вимог законодавства з охорони праці - це фактично значить приміщення, що якісно пристосоване для продуктивної роботи працівників. Тому і виконувати такий свій обов’язок треба не тільки зі страху санкцій з боку контролюючих органів, а з метою організації більш ефективної роботи свого офісу.

Опубліковано в "Бухгалтер и Закон"

Владимир Бунт
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г. Киев ул. Фрунзе 1-3
карта
Тел.: +38 (044) 331 17 40
Факс: +38 (044) 331 17 40
Email: info@dplawyers.com.ua
Публикации
Расчеты с контрагентами в Крыму [RU]
На днях от одного из клиентов поступил интересный вопрос. Предыстория – киевское торговое предприятие отправило своего представителя в командировку по территории Крыма. Естественно, были выданы суточные и определенные средства на расходы. Сотрудник, вернувшись обратно, вместе с авансовым отчетом предоставил кассовый чек на покупку билета на автобус из Ялты в Симферополь. Согласно чеку, билет был оплачен российскими рублями. Грубо говоря, предприятие оплатило услуги контрагента в Крыму иностранной валютой. У бухгалтера, соответственно, возник резонный вопрос – является ли возможным принять такой чек в..
Что наши клиенты говорят о нас
" Как один из ключевых участников фондового рынка в повседневной деятельности Фондовая биржа имеет постоянную потребность в качественном юридическом обслуживании, которое на протяжении уже многих лет оказывают юристы компании «Дешунин и Партнёры». Мы благодарны юристам компании «Дешунин и партнеры» под руководством управляющего партнёра Сергея Дешунина, которые оказали полную юридическую поддержку при привлечении нового инвестора с пакетов инвестиций порядка 100 млн. гривен.  "
Фондовая биржа ПФТС, Передерий Любовь Михайловна
читать все