Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Как оформить отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 6-ти лет [UA]
01.12.2014

Відпустка для догляду за дитиною до 6-ти років – це чудовий спосіб одночасно і займатися вихованням дитини, і не переривати трудового стажу. Проте отримання даної відпустки потребує належного документального оформлення.

Про особливості та підстави отримання даної відпустки, а також про те, які документи має надати працівник роботодавцю для цього - йтиме мова в даному матеріалі.

Відповідно до частини 6 статті 179 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпПУ), у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Частиною 7 вказаної статті визначено: відпустка для догляду за дитиною, передбачена частиною шостою цієї статті, може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Згідно з частиною 8 статті 179 КЗпПУ, за бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Відповідно до статті 181 КЗпПУ, відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Отже:

  • відпустка для догляду за дитиною віком до 6-ти років є відпусткою без збереження заробітної плати; 
  • роботодавець має в обов’язковому порядку надати таку відпустку – за заявою жінки (або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179 КЗпПУ), у випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду; 
  • особа, якій надана така відпустка, може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома – за її бажанням;
  • час перебування у відпустці для догляду за дитиною до 6-ти років зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. 

Як зазначено вище, право на отримання даної відпустки прямо пов’язане із потребуванням дитиною домашнього догляду, що має бути підтверджено відповідним медичним документом.

Таким документом є Довідка за формою № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» (затверджена Наказом МОЗ України від 11.06.2012 № 430).

Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді»:

  • пункт 4: форма № 080-1/о надається закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК); 
  • пункт 11: Пункт 5 Форми (Захворювання, на яке хворіє дитина) заповнюються на підставі облікової форми № 112/о «Історія розвитку дитини» (є основним медичним документом, що ведеться в дитячих поліклініках, центрах первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД), будинках дитини, закладах охорони здоров’я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення); 
  • пункт 14: довідку підписують лікуючий лікар, завідуючий відділенням, голова ЛКК закладу охорони здоров'я; 
  • пункт 17: строк дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців; 

Отже, звобимо наступні висновки.

По-перше, для отримання відпустки для догляду за дитиною віком до 6-ти років працівник має подати роботодавцю: відповідну заяву та довідку за формою № 080-1/о.

По-друге, довідка за формою № 080-1/о видається на строк від 6 місяців – з огляду на характер, перебіг захворювання дитини; відповідно, по закінченню строку, на який була видана довідка, особа, яка бажає і надалі перебувати у відпустці для догляду за дитиною, - має отримати нову довідку на новий строк.

По-третє, вказана довідка може бути видана  закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності - дитячими поліклініками, центрами первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД), будинками дитини, закладами охорони здоров’я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення – де обліковується дитина – на основі форми № 112/о «Історія розвитку дитини».

Татьяна Старцева
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Роялти в новой реальности 2015 [UA]
Думаємо, що багато хто запам’ятав, що однією з найбільш оригінальних змін у податковому законодавстві в кінці 2014 року стала зміна визначення та регулювання роялті як платежу за використання об’єктів інтелектуальної власності. Це не дивно, адже зміни доволі суттєві на рівні правотворчому, і як наслідок, можна очікувати змін на рівні застосування нових правових норм. Не можна говорити, що такі зміни були надто вже несподіваними. Навпаки, прийняті Верховною Радою зміни до ПК України радше оформили точку зору держави на регулювання певних відносин. При цьому..
Что наши клиенты говорят о нас
"ООО «РСК-Молодь» работает в ресторанной и развлекательной сфере, в частности, предлагает клиентам услуги кафе, боулинга, игровой зоны. Юридическую поддержку на этапе покупки и организации бизнеса нам оказывала Юридическая компания «Дешунин и партнеры». Специалисты юридической компании под руководством Сергея Дешунина оперативно и качественно предоставили услуги due diligence, услуги документального оформлению сделок, а также успешно сопроводили процедуры регистрации объектов и бизнеса."
ООО «РСК-Молодь», Руслана Мокрий
читать все