Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Акцизный налог: операций по отчуждению векселей и инвестиционных сертификатов [UA]
10.06.2014

В черговий раз піднімаємо питання щодо оподаткування акцизним податком операцій з відчуження векселів та специфіки оподаткування акцизним податком операцій з відчуження інвестиційних сертифікатів. Адже нормативне регулювання акцизного податку на операції з цінними паперами є доволі непростим та не завжди однозначним. Роз’яснення з боку податкових органів вносили ясність у деякі питання, однак часто були неповними та поверхневими.

До цього часу так і не врегульовано належним чином питання щодо оподаткування акцизним податком трансакцій такого поширеного виду цінних паперів як векселі. При цьому, скоріш за все, виданого 10.09.2013 року Листа Міндоходів щодо цього питання не достатньо для повного врегулювання цього питання.

Ну і зовсім цікавим виявилося трактування законодавцем норм щодо оподаткування трансакцій з інвестиційними сертифікатами. Але про все це по порядку.

 Оподаткування видачі та погашення векселя

Здається, що якраз щодо цього питання певність у платників податків є. В силу приписів п 213.1.7 ПК України об’єктами оподаткування акцизним податком є операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів.

За п. 213.2.4 не підлягають оподаткуванню операції за участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних паперів.

Тобто щодо видачі та погашення векселів все зрозуміло - такі операції не підлягають оподаткуванню акцизом і про це чітко вказало Міндоходів у своєму Листі 10.09.2013 № 10807/6/99-99-19-04-03-15.

Індосамент векселя

Але векселі можуть не тільки видаватися та погашатися, вони можуть передаватися від однієї особи іншій. Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», під індосаментом розуміється передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому порядку.

Таким чином, дана операція істотно відмінна від операції з видачі або погашення векселя, що дало підстави Міндоходів у вищевказаному листі чітко зробити висновок, що операція вчинення індосаменту (передача векселя) є об’єктом оподаткування особливим податком згідно підпункту 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, оскільки така операція передбачає перехід прав власності на цінний папір до іншої особи.

Такі операції оподатковуються за ставкою 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі.

Інвестиційні сертифікати

У контексті оподаткування акцизом операцій з інвестиційними сертифікатами доцільно зазначити, що не так давно у базі «ЗІР» Міндоходів зявилися позиції органу щодо даного питання.

Позиція податкового органу полягає в тому, що відповідно до ПК України платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених п. 213.2 ст. 213 ПКУ.

Зацитуємо уривок тексту роз’яснення – як Ви побачите далі, це важливо:

«Згідно з пп. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 ПКУ не підлягають оподаткуванню операції з інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Згідно пп. 213.2.5 п. 213.2 ст. 213 ПКУ не підлягають оподаткуванню операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу, а саме операції з розміщення, погашення, викупу й повторного продажу.

Тобто операції з інвестиційними сертифікатами (крім операцій з інвестиційними сертифікатами, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва та операцій з розміщення, погашення, викупу й повторного продажу інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування відкритого типу) підлягають оподаткуванню особливим податком на загальних підставах.»

З операціями емітента ЦП інститутів спільного користування відкритого типу – все зрозуміло – норма пп.213.2.5. ПК говорить про виключення лише щодо даної категорії цінних паперів. Додатково підтверджує дану позицію і окреме роз’яснення у базі «ЗІР».

Ну і зовсім вражаючою є точка зору щодо того, чи поширюється норма пп. 213.2.3. ПК України на всі види інвестиційних сертифікатів, чи тільки на ті, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Підхід податківців є цілком зрозумілим - він спрямований на наповнення дохідної частини бюджету.

Однак у роз’ясненні з бази даних процитовано не всю норму пп. 212.2.5.

Нагадаємо, що повністю норма прописана так:

«213.2. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню:

213.2.5. операцій з державними та муніципальними цінними паперами, цінними паперами, гарантованими державою, та цінними паперами, емітованими Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, Державною іпотечною установою, та звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі або державним банкам, інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, фінансовими банківськими векселями, виданими як електронний документ, та фінансовими казначейськими векселями"

Погодьтеся – це дає можливість нам зовсім по-іншому подивитися на норми підпункту, а також дає більш ніж суттєві підстави сумніватися, що законодавець хотів сказати, що позбавлення оподаткування акцизом стосується тільки інвестиційних сертифікатів, зі сфери нерухомості.

Більше того, бачимо, що саме така позиція була в органа державної влади.  Як ви думаєте, якого? Так, саме Міндоходів і до того ж зовсім недавно – лише у 2013 році. Дана позиція викладена у Листі від 21.02.2013 р. N 2704/6/15-1415-13.

Згідно приписів даного Листа, відповідно до пп. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 Кодексу, не підлягають оподаткуванню операції з інвестиційними сертифікатами, незалежно від виду таких операцій.

Таким чином, бачимо діаметрально протилежний підхід податкового органу до одного і того ж питання. Розставити акценти у даному випадку не так важко – все таки Листи Міндоходів є офіційним викладом позиції податкового органу щодо тлумачення норм податкового законодавства, натомість статус інформації з бази «ЗІР» не є офіційним.

В той же час цілком очевидно, що за таким роз’ясненням стоїть не стільки розуміння податковим органом законодавства, скільки бажання формалізувати хоч би й таким неофіційним чином певну позицію і на підставі позиції здійснювати відповідні стягнення з платників податків.

Тому потрібно пам’ятати як про нормативне регулювання даного питання, так і про подібну позицію податкових органів. Заради справедливості відзначимо, що нещодавно, а саме 05.06.2014 року, у базі «ЗІР» з’явилося нове роз’яснення щодо загального питання відносно того, які операції не підлягають оподаткуванню особливим податком на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами. В даному роз’ясненні норма спірного підпункту вже описана повністю, хоча прямого висновку щодо того, що всі операції з інвестиційними сертифікатами не оподатковуються акцизом – немає.


 Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

О налогообложении акцизным налогом операций по выдаче, отчуждению и погашению векселей

Каков порядок признания ценных бумаг такими, которые находятся в обращении на фондовой бирже, - в целях налогообложения

Изменения в налогообложении: недвижимое имущество, отличное от земельного участка


Владимир Енич
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Передача недвижимости из уставного капитала ООО участнику при выходе [UA]
Можна впевнено стверджувати, що найбільш обговорюваною серед законодавчих новацій є новий порядок реєстрації прав власності та їх обтяжень. Змінений порядок оформлення та реєстрації права власності покликаний спростити процедуру реєстрації прав та зробити систему обліку прав більш публічною. Немає сумніву, що в результаті подібні зміни відбудуться (хоча невідомо, до якої міри), однак нині маємо певний сумбур у впроваджені нової процедури, виявом чого є фактична відмова багатьох нотаріусів застосовувати правила щодо державної реєстрації та великі черги в органах державної реєстраційної служби. Однак у..
Что наши клиенты говорят о нас
" Бюро Веритас это глобальная корпорация, являющаяся одним из мировых лидеров сертификации и оценки. В Украине корпорация представлена несколькими корпоративными структурами, которые требуют постоянной юридической поддержки. С этим уже на протяжении многих лет успешно справляются юристы компании "Дешунин и Партнёры". "
«Бюро Веритас Украина», Соколов Иван Георгиевич
читать все