Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Трансфертное ценообразование: а вы подлежите "трансфертному контролю"? [UA]
03.02.2014

Набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)» - 1 вересня 2013 року – поставило чимало нових завдань для всіх суб’єктів податкових відносин.

Для державних органів – це необхідність створення дієвого механізму контролю за визначенням цін у контрольованих операціях – з метою недопущення втрат доходів Державного бюджету України.

Для суб’єктів господарювання – необхідність здійснення цілого ряду процедур – на виконання положень законодавства України про трансфертне ціноутворення – зокрема, з метою незастосування до них штрафних санкцій, розмір яких є досить значним.

На сьогодні виконання вказаних завдань - з боку державних органів - виражається у прийнятті нормативно-правових актів, наданні рекомендацій та роз’яснень; з боку суб’єктів господарювання – у здійсненні так би мовити «підготовчих» дій для участі у податкових відносинах щодо трансфертного ціноутворення.

В даному матеріалі зупинимось на ключових питаннях, а саме:

1. На нормативно-правовій базі, що регулює питання, повязані із трансфертним ціноутворенням в Україні.

2. На критеріях визначення операцій контрольованими.

Нормативно-правове регулювання

Очевидно, що правове регулювання відносин щодо трансфертного ціноутворення не обмежуються Податковим кодексом України. Суб’єктам господарювання слід враховувати положення інших актів, прийнятих з метою впровадження трансфертного ціноутворення в національне законодавство України.

Надамо перелік таких актів:

Звертаємо також увагу на Узагальнюючу податкову консультацію з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затверджену Наказом Міністерства доходів і зборів України № 699 від 22.11.2013, в якій містяться відповіді на 25 запитань щодо трансфертного ціноутворення.

Таким чином на сьогоднішній день представлена нормативна база щодо трансфертного ціноутворення. Аналіз положень вищезазначених документів буде здійснено нами в наступних матеріалах – або на Ваш індивідуальний запит.

Критерії визначення операцій контрольованими

Щодо критеріїв визначення операцій контрольованими, то це питання має ключове значення. Адже правила трансфертного ціноутворення підлягають застосуванню саме до контрольованих операцій.

Іншими словами – якщо між суб’єктами господарювання здійснюються операції, які не підпадають під поняття «контрольовані операції», то правила трансфертного ціноутворення до таких операцій не застосовуються.

В таблицях наведено умови, наявність яких визначає операції контрольованими.

Табл. № 1.

Операції з резидентами, що визначаються контрольованими

Критерій

Умови

Норма ПКУ

1.

1.1. Суть операцій

операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг)

абз. 2 п.п.39.2.1.1

1.2. Контрагент

пов’язана особа (1) – «основна умова», яка (2) – обов’язкова «додаткова умова»*:

  • задекларувала від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
  • застосовує спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року (визначені ст. ст. 209, 210, розділом XIV ПКУ);
  • сплачує податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до цього Кодексу, станом на початок податкового (звітного) року;
  • не була платником податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.

* обов’язкова наявність двох умов – (1) –контрагент – пов’язана особа; (2) – наявність хоча б однієї «додаткової умови»

абз. 2 п.п.39.2.1.1

1.3.Обсяг операцій

дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік

п.п.39.2.1.4

Примітка до табл. № 1. Для визначення операції контрольованою необхідна наявність вищевказаних умов за всіма критеріями (суть операції, контрагент, обсяг операції).

У разі наявності основної умови по критерію «контрагент» - повязана особа, проте за відсутності «додаткової умови» - операція не є контрольованою.

Табл. № 2.

Операції з нерезидентами, що визначаються контрольованими

Критерій

Умови

Норма ПКУ

1. 1.1. Суть операцій

операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг)

абз. 1 п.п.39.2.1.1
1.2. Контрагент

повязана особа *

* для операцій з нерезидентами не визначено обов’язкових «додаткових критеріїв», як при визначенні контрольованих операцій з резидентами

абз. 1 п.п.39.2.1.1
1.3. Обсяг операцій

дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік

п.п. 39.2.1.4
2. 2.1. Контрагент

зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні

п.п. 39.2.1.2
2.2. Обсяг операцій

дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік

п.п. 39.2.1.4

Примітка до табл. № 2. Для визначення операції контрольованою необхідна наявність вищевказаних умов за всіма критеріями.

Татьяна Старцева
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г. Киев ул. Фрунзе 1-3
карта
Тел.: +38 (044) 331 17 40
Факс: +38 (044) 331 17 40
Email: info@dplawyers.com.ua
Публикации
Как заполнять отчет о численности работающих и военнообязанных на предприятиях [UA]
Згідно статті 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", необхідно вести облік військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних..
Что наши клиенты говорят о нас
"Международный бизнес требует комплексного юридического сопровождения - с учетом особенностей законодательства разных юрисдикций. Специалисты Юридической компании «Дешунин и партнеры» обеспечивают надежную правовую поддержку в самых разнообразных правовых вопросах, которые возникают в работе нашей компании."
Wild Lion Systems Solutions Ltd, Анатолий Ломейко
читать все