Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Кто должен выписывать ТТН: отдельные аспекты [UA]
13.01.2014

14.01.2014 набрав чинності Наказ Міністерства інфраструктури України № 983 від 05.12.2013 «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні».

Зокрема, даним наказом затверджена форма товарно-транспортної накладної (далі – ТТН, бланк ТТН можна завантажити тут).

Зміни до п. 11.1 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (далі – Правила): «11.1. Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7».

І хоч тепер маємо нову форму ТТН, проте спірні запитання щодо порядку її оформлення й надалі залишаються актуальними.

Податкова практика: відсутність товарно-транспортної накладної – безтоварна операція

Не рідкістю є ситуація, коли контролюючі органи звертаються до наступного варіанту поповнення бюджету:

  • в результаті перевірки приходять до висновку про безтоварність господарських операцій з придбання товарів, зокрема, на підставі відсутності товарно-транспортних накладних; 
  • знімають податковий кредит у платника податків - покупця; 
  • збільшують суму грошових зобов'язань з податку на додану вартість для платника податків – покупця; 
  • нараховують штрафні санкції. 

І тому очевидно, що платникам податків-покупцям необхідно забезпечити належне документальне підтвердження фактичного транспортування товарів, які вини купують, – щоб у контролюючого органу не було підстав зробити висновок про безтоварність певної операції.

На практиці це часто зводиться до того, що платники податків-покупці, які бажають попередити вищезазначену ситуацію із безтоварністю та зняттям податкового кредиту, намагаються кожну операцію з купівлі товарів забезпечити відповідними ТТН. І такі дії покупців цілком виправдані.

Проте часто між покупцем і продавцем виникають спірні питання щодо оформлення ТТН, а саме: хто має виписувати ТТН?

В рамках даної статті дамо відповіді на вказане питання, зокрема, з огляду на конкретну ситуацію:між ТОВ «А» (продавець) і ТОВ «Б» (покупець) укладено договір купівлі-продажу товарів. Умовами договору передбачено, що приймання-передача товару здійснюється на складі продавця. Транспортування товару здійснюється покупцем.

Хто виписує ТТН: загальні питання

Щоб дати відповідь на це питання, звернемося до вищезазначених Правил.

Згідно з п. 11.4 Правил, товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і при необхідності печаткою (штампом).

Пунктом 11.6 Правил визначено: перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - передається водієм (експедитором) вантажоодержувачу, третій і четвертий екземпляри, засвідчені підписом вантажоодержувача (у разі потреби й печаткою або штампом), передається Перевізнику.

Правилами наведено наступні визначення:  

  • замовник - вантажовідправник або вантажоодержувач, який уклав з перевізником договір про перевезення вантажів; 
  • вантажовідправник - будь-яка фізична або юридична особа, яка подає перевізнику вантаж для перевезення. 

Аналіз вищезазначених положень Правил, які є основним нормативно-правовим актом, що регулює відносини з перевезень вантажів автомобільним транспортом та оформлення ТТН, дає змогу зробити наступні висновки:

  • замовником послуг перевезення вантажу (особа, яка укладає договір із перевізником) може бути як вантажовідправник, так і вантажоодержувач; 
  • ТТН виписує саме вантажовідправник, тобто та особа, яке передає перевізнику вантаж для перевезення (що відповідає логіці та сутності відносин перевезення). Таким чином, ТТН виписує вантажовідправник. 

Хто виписує ТТН: випадок транспортування товару покупцем

Отже, перейдемо до конкретної ситуації. Як уже було зазначено, між ТОВ «А» (продавець) і ТОВ «Б» (покупець) укладено договір купівлі-продажу товарів. Відповідно до умов договору, продавець передає товар у розпорядження покупцеві на складі продавця, право власності на товар переходить від продавця до покупця з моменту його передання. Вирішення усіх питань щодо транспортування товару покладено на покупця.

Щоб відповісти на питання, хто виписує ТТН у даному випадку, необхідно визначити: хто в даному випадку буде вантажовідправником товару.

І тут існують принаймні дві протилежні точки зору.

Варіант № 1: вантажовідправником є продавець товару.

Варіант № 2: вантажовідправником є покупець товару.

 

 

Варіант № 1

Варіант № 2


Вантажовідправник

Продавець – ТОВ «А»


Покупець - ТОВ «Б»

Обґрунтування

- товар (вантаж) знаходиться на складі продавця;

 
- завантаження товару відбувається саме зі складу продавця;

 
- завантаження товару відбувається з використанням обладнання, техніки продавця (якщо процес завантаження товару цього потребує).

- з моменту передання товару  на складі продавця право власності на товар переходить від продавця, ТОВ «А», до покупця, ТОВ «Б»;


- з моменту передання/приймання товару покупець має право користуватися, володіти, розпоряджатися товаром;


- подання товару до перевезення є однією із форм розпорядження товаром;


- товар подає до перевезення власник, а отже,  антажовідправником є власник товару – ТОВ «Б».

 

Хто виписує ТТН

Продавець – ТОВ «А»


Покупець - ТОВ «Б»

Інформація у ТТН

(у випадку залучення перевізника)

Перевізник - перевізник, з яким укладено договір перевезення;


Замовник - ТОВ «Б»;


Вантажовідправник - ТОВ «А»;


Вантажоодержувач - ТОВ «Б»;

Перевізник - перевізник, з яким укладено договір перевезення;


Замовник - ТОВ «Б»;


Вантажовідправник - ТОВ «Б»;


Вантажоодержувач - ТОВ «Б»;


Інформація у ТТН

(у випадку перевезення товару покупцем власним транспортом) 

Перевізник - ТОВ «Б»;


Замовник - ТОВ «Б»;


Вантажовідправник - ТОВ «А»;


Вантажоодержувач - ТОВ «Б»;

Перевізник - ТОВ «Б»;


Замовник - ТОВ «Б»;


Вантажовідправник - ТОВ «Б»;


Вантажоодержувач - ТОВ «Б»;


Як бачимо, Варіант № 1 виходить із фактичних обставин передання товару до перевезення.

Варіант №2 засновується на теоретичних обґрунтуваннях моменту переходу права власності на товар та пов’язує право передати товар до перевезення із наявністю права власності на товар.

Як перший, так і другий варіант зустрічаються на практиці та мають право на існування. Проте при вирішенні, який варіант обрати, перш за все, слід виходити із мети оформлення ТТН та правових наслідків оформлення ТТН.

Так, ТТН оформлюють, зокрема, з метою документального підтвердження фактичного транспортування товару. При цьому ТТН є тим документом, на підставі якого контролюючий орган може зробити висновок по «товарність» певної операції.

Саме тому покупці просять продавців оформити ТТН навіть у випадку, коли покупці транспортують товар власним транспортом без залучення перевізника (хоча в даному випадку оформлення ТТН не є обов’язковим). Вважаємо, що вказане прохання продавцю є сенс виконувати – адже, як показує практика, відсутність ТТН для покупця може мати негативні податкові наслідки.

В той же час, очевидно, що контролюючий орган навряд чи переконається у реальності транспортування товару та – звідси – у «товарності» операції на підставі ТТН, в якій і перевізником, і замовником, і вантажовідправником, і вантажоодержувачем вказано одну особу - продавця. І в такому разі, скоріше за все, вищевказана мета оформлення ТТН не буде досягнута.

Таким чином, при обранні того чи іншого варіанту оформлення ТТН, слід перш за все, пам’ятати про мету оформлення ТТН, а також враховувати ймовірну позицію контролюючого органу щодо такої ТТН.


 

Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

Скидка на объем закупки товара или как изменить цену уже заключенного договора

Какие требования установленны законодательтсвом к ценникам?

Как ритейлеру защититься от краж в помещениях


 

Сергей Лисица, Татьяна Старцева
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г. Киев ул. Фрунзе 1-3
карта
Тел.: +38 (044) 331 17 40
Факс: +38 (044) 331 17 40
Email: info@dplawyers.com.ua
Публикации
Об оформлении трудовых отношений с работниками при выделе предприятия [UA]
Рівень правового регулювання процедур, пов’язаних із такою специфічною формою реорганізації підприємства як виділ, навряд чи можна назвати достатнім. Зокрема, питання оформлення трудових відносин із працівниками під час виділу підприємства є одним із таких, що майже залишилося поза увагою нормотворця. Звідси - неоднозначність та спірність практики, а також – необхідність здійснення системного аналізу норм чинного законодавства України для того, щоб дати відповідь на вказане питання. Нормативне регулювання або «радянські» норми в сучасних..
Что наши клиенты говорят о нас
" Наше Представительство уже порядка двадцати лет представляет в Украине интересы немецкой компании «Антон Олерт». Деятельность представительства в Украине уже многие годы сопровождают Юристы компании «Дешунин и Партнёры». И хотелось бы отметить, что качество оказываемых юридических услуг полностью соответствует немецким стандартам качества, предъявляемым головной компанией к своим партнёрам в Европе.  "
"Антон Олерт", Вадим Худияш
читать все