Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Новая декларация по налогу на прибыль: новые вопросы - новые ответы! [UA]
23.01.2014

24 січня 2014 року офіційно оприлюднено нову форму декларації з податку на прибуток, форма якої вже майже рік розміщена на сайті Міністерства доходів та зборів http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2013-rik/122501.html

Як і раніше, декларація складається безпосередньо із самої декларації та низки додатків, які деталізують показники декларації та розривають зміст окремих різновидів операцій.

При тому, що офіційне оприлюднення нової форми декларації відбулося тільки в 2014 році, податкова на місцях наполягає на поданні декларації про прибуток за 2013 рік вже за новою формою.

В наших статтях ми спробуємо розкрити всі особливості заповнення нової форми декларації про прибуток і допомогти бухгалтерам з її складанням.

Наразі хотілося б звернути увагу на відображення в декларації з податку на прибуток операцій з цінними паперами.

В оновленій формі декларації знайшли відображення останні зміни в порядку оподаткування таких операцій.

Найбільш вагомими змінами можна вважати:

  • введення різних ставок оподаткування для окремих груп операцій із цінними паперами;

  • зміни в порядку формування витрат за подібними операціями.

Для обліку результатів операцій з цінними паперами використовуються, як і раніше, додатки ЦП, ІД і новий для цього додаток ІВ.

Починаючи з 01.01.2013 року, операції з цінними паперами (крім операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі, акціями приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих нерезидентами) підлягають оподаткуванню за ставкою 10 %.

При цьому, враховуючи, що загальна ставка з податку на прибуток за 2013 рік складає 19 %, в декларації передбачений окремий рядок 10, в який заноситься абсолютне значення податку на прибуток з рядку 5 таблиці 1 та рядку 5 таблиці 2 додатку ЦП. В подальшому сума податку на прибуток від операцій з цими цінними паперами складається з податком на прибуток від основної діяльності і в рядку 14 виводиться загальне значення податку на прибуток за звітний період.

Що стосується оподаткування результатів від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі, акціями приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих нерезидентами, то їх відображення в декларації також частково змінилося.

Прибуток від подібних операцій, як і раніше, відображається через додаток ІД в складі інших доходів в декларації. Зміни відбулися в частині відображення від'ємного значення. Якщо раніше від'ємне значення не відображалося в декларації, то тепер воно включається до витрат через додаток ІВ.

Така зміна обумовлена зміною порядку оподаткування подібних операцій, яка містяться в п. 153.9 Податкового кодексу України: "Прибуток, отриманий від таких операцій, включається до складу доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, а збиток – до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування."

Таким чином, операції з цінними паперами відображаються в декларації з податку на прибуток за двома окремими алгоритмами в залежності від видів цінних паперів. Подібне "роздвоєння" обліку операцій з цінними паперами стало наслідком встановлення різних ставок оподаткування для різних типів подібних операцій.


Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

«Выгодоприобретатели», «транзитеры», «налоговые ямы» ... или как еще назвать налогоплательщиков

Как не попасть под проверку при снятии по неосновному месту учета

О налогообложении акцизным налогом операций по выдаче, отчуждению и погашению векселей

Как узнать ставку налогообложения в стране контрагента


Сергей Лисица
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г. Киев ул. Фрунзе 1-3
карта
Тел.: +38 (044) 331 17 40
Факс: +38 (044) 331 17 40
Email: info@dplawyers.com.ua
Публикации
Разрешение на размещение объектов и услуг [UA]
Прийняття Податкового кодексу та внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» спричинило плутанину щодо необхідності отримання деяких дозвільних документів. Зокрема, чимало підприємств постають перед питанням: чи потрібно отримувати дозвіл на розміщення об’єктів та послуг та декларацію відповідності матеріально-технічної бази законодавству? Обов'язковість отримання такого дозволу на сьогодні не передбачена ані Законом України «Про перелік документів дозвільного характеру» ані Законом України..
Что наши клиенты говорят о нас
"В нашей компании работают порядка 200 человек, каждый день возникает масса юридических вопросов связанных с обеспечением жизнедеятельности предприятия. Для решения некоторых сложных вопросов мы обращаемся за консультацией к независимым юристам. Несколько лет назад мы сделали выбор в пользу юристов компании «Дешунин и Партнёры» и остаемся довольными их работой. Наши взаимоотношения базируются на исключительном доверии с учетом взаимных интересов."
ООО "Актавис Украина", Евгоровская Тамара Ивановна
читать все