Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Готовность № 1 для аутсорсингових компаний [UA]
17.11.2013

У сфері регулювання аутсорсингової діяльності за останній час відбулося декілька новацій, які хотілося б обговорити. Сподіваюсь, що інформація у цій статті допоможе суб’єктам господарської діяльності, що займаються забезпеченням персоналом.

Щодо необхідності дозволу на подібну діяльність.

Потрібно відзначити, що діяльність у сфері аутсорсингу та аутстаффінгу вимагає наявності дозволу на найм працівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця. Так, згідно ст. 39 нового Закону «Про зайнятість населення» (надалі – Закон про зайнятість) діяльність суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Також потрібно звернути увагу, що згідно цієї ж статті забороняється діяльність суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без дозволу.

Так само безапеляційно сформульована стаття, що описує санкції за здійснення подібної діяльності без дозволу.

За ст.53 Закону про зайнятість, за наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Отже, можна говорити про необхідність отримання дозволу на найм працівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця.

В той же час, що стосується Порядку отримання даного дозволу, то станом на даний момент опубліковано проект Постанови КМУ від 20 травня 2013 р. N 359 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця».

Дана Постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законів України щодо видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця. Але вказаний закон також не набрав чинності. Законопроект було внесено у кінці травня цього року, однак вказати конкретні строки, коли він буде прийнятий не є можливим. За інформацією, що отримана від Державної Служби зайнятості України, прийняття даного Закону у другому читанні заплановано на листопад цього року.

В той же час, вищезазначена Постанова встановлює відносно нескладний порядок оформлення такого дозволу.

Потрібно подати до Державної служби зайнятості наступні документи:

  1. Копію установчого документа - для юридичної особи. 
  2. Проект трудового договору, який містить положення щодо можливості виконання працівником роботи в іншого роботодавця та виплати працівникові заробітної плати в розмірі не менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом, та заробітної плати, яку отримує працівник в іншого роботодавця за виконання такої ж роботи. 
  3. Документ на підтвердження повноважень Представника (довіреність). 

При цьому додатковими умовами видачі дозволу встановлено як наявність у КВЕДах юридичної особи відповідного виду діяльності щодо наймання співробітників у інших роботодавців, так і відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, а також несплачених штрафів.

Щодо реєстрації суб’єкта аутсорсингу. 

Згідно зі ст. 36 Закону про зайнятість, перелік суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Потрібно відзначити, що станом на даний момент набрала чинності Постанова КМУ від 05.06.2013 року № 400 «Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців».

Згідно даного Порядку, для включення до вищезазначеного переліку посередники подають до Державної служби зайнятості рекомендованим листом з повідомленням про вручення заяву за формою, встановленою Мінсоцполітики (Заява складається згідно з приписами Наказу МСПУ від 01.08.2013 року № 471, який вже набрав чинності).

Державна служба зайнятості протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви, включає наведені у ній відомості про посередників до переліку та оприлюднює їх на веб-сайті Служби. Станом на сьогодні такий Перелік вже ведеться, він опублікований на сайті Мінсоцполітики, хоча містить незначну кількість суб’єктів.

Щодо подання звітності.

Також Законом про зайнятість покладено обов’язок на подібних суб’єктів подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відомості про чисельність працевлаштованих ними осіб у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики.

Звертаємо увагу, що такі відомості подаються за формою 1-ПА не пізніше 01 лютого після завершення звітного року до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті за місцем здійснення діяльності незалежно від місця свого розташування. Форма звіту, порядок заповнення та подання, затверджено наказом МСПУ від 31.05.2013 року № 315.

При цьому Закон про зайнятість встановлює відповідальність за неподання або порушення порядку подання суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні відповідно до цього Закону, відомостей про працевлаштованих ним осіб - стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Одним словом, до новацій у сфері регулювання аутсорсингової діяльності варто бути готовим. Деякі дії, як, скажімо, реєстрацію у державній Службі зайнятості можна здійснювати зараз, для деяких треба чекати завершення звітного періоду, а для деяких – прийняття Верховною Радою України змін до Закону України «Про зайнятість населення».


 Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

Аутсорсинг и аутстаффинг согласно нового закона "О занятости"

Об оформлении трудовых отношений с работниками при выделе предприятия

О необходимости подачи отчетности по форме 3-ПН

Может ли Директор руководить компанией без трудового договора


 

Владимир Енич
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Порядок проведения аттестации рабочих мест [UA]
Одним з аспектів організації охорони праці та промислової безпеки на підприємстві є організація атестації робочих місць. Атестація робочих місць на умови праці – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу на предмет наявності шкідливих і небезпечних факторів. Кому потрібна атестація робочих місць? Керівнику - оскільки відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на керівника підприємства. Працівнику - тому що атестація робочих місць є правовою підставою надання на підприємстві..
Что наши клиенты говорят о нас
" Фешн ритейл всегда находится в центре внимания всевозможных контролирующих органов. Квалифицированная правовая помощь со стороны юристов компании "Дешунин и Партнёры" позволяет  оперативно и эффективно защищать интересы нашей компании.          "
ООО "Балтика Ритейл Украина", Чечелев Максим Юрьевич
читать все