Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Как не попасть под проверку при снятии по неосновному месту учета [UA]
06.11.2013

В умовах розвитку економічного життя та ускладнення бізнес-моделей часто можна зустріти компанії, які, маючи головний офіс у місті-мільйоннику, мають окремі філії, підрозділи, відділи у менших містах та селах. Такі підрозділи іноді мають статус відокремленого підрозділу згідно з Податковим кодексом, і відповідно, взяті на облік у органі ДПС. Однак іноді статус таких підрозділів не формалізований, вони просто мають певні виробничі потужності та здійснюють відповідну діяльність, однак на обліку як відокремлений підрозділ не стають.

Для таких підрозділів є вимога лише щодо подання заяви про об’єкти оподаткування (20-ОПП) та вимога стати на облік по ПДФО відносно нарахувань по працівникам у відповідному органі МІндоходів за місцем фактичної роботи працівників.

Платник стає на облік, отримує Повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку (16-ОПП). Варто пам’ятати, що 16-ОПП не є Повідомленням з необмеженим строком дії – дія його обмежується бюджетним роком. Але що робити, коли діяльність у відповідному місті згорнуто? Чи потрібно самостійно зніматися з обліку? І найголовніше - чи потрібно проходити податкову перевірку?

Постараюся обґрунтувати відповіді на ці питання.

По-перше, згідно з п. 8.5. Мінфінівського Порядку обліку платників податків і зборів, у разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає зазначене повідомлення за ф. N 20-ОПП з оновленою інформацією до органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Як бачимо, цей пункт прописаний не категорично щодо можливості накладення санкцій за неподання зміненої 20-ОПП, але гірше за все, що законодавством, власне, чітко не прописано порядок подання заяви у таких випадках, з якого моменту обраховуються строки, тощо. Тим не менш, можна зробити висновок, що змінену 20-ОПП потрібно подавати не пізніше 10-робочих днів, після зміни статусу вашого об’єкту оподаткування.

Йдемо далі – залишається питання по перевірці. Вищевказаний Порядок обліку наступним чином описує ситуацію при знятті з обліку у нашому випадку (п. 7.4.): платники податків, у яких відсутні об'єкти, закриті відокремлені підрозділи, у зв'язку з чим такий платник податків був взятий на облік за неосновним місцем обліку, знімаються з обліку за неосновним місцем обліку при надходженні (наявності) відповідних підтвердних документів або у зв'язку із закінченням бюджетного року за умови сплати податків, зборів до бюджету, на підставі службових документів органу державної податкової служби.

Отже чітко вказані дві ситуації:

  1. Зняття з обліку при надходженні підтвердних документів – допускаю, що 20-ОПП з новими об’єктами оподаткування якраз і є таким документом. 
  2. Закінчення бюджетного року. Ну, і звісно, що податкова не допустить зняття платника хоч би і за неосновним місцем обліку, якщо у нього є заборгованість з податків та зборів. Тому такі заборгованості потрібно погасити. 

При цьому, вважаю, що підстав для проведення перевірки не має бути, оскільки згідно з п. 11.3. Порядку обліку у разі отримання документів згідно з пунктом 11.2 цього розділу (документів про припинення ю.о., чи відокремленого підрозділу) та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків, органом державної податкової служби приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі. При цьому у разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться документальна позапланова перевірка відокремленого підрозділу, який закривається, та може бути призначена документальна позапланова перевірка юридичної особи в установленому законом порядку.

Таким чином, перевірки призначаються відносно відокремлених підрозділів у розумінні ПК України, тобто філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, що діють на підставі положення, інформація про них внесена до реєстру, а сам підрозділ взято на облік в податковій. Однак на відділи та підрозділи компанії, що здійснюють роботи на відповідному (або з використанням) об’єкті оподаткування така вимога не поширюється.

Така ж позиція підтримується і самими податківцями, які формалізували процедуру взаємодії між органами Міндоходів у такому випадку (Наказ ДПС України від 01.08.2012 року № 671 про затвердження Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків).

За п. 11.2. цього Порядку, якщо платник податків припинив діяльність на території органу ДПС за неосновним місцем обліку, а також, з причин відчуження, зміни власника або місцезнаходження об'єктів оподаткування (землі, транспорту) тощо, то відповідний галузевий підрозділ та підрозділ погашення податкового боргу після отримання відповідних підтвердних документів здійснюють усі необхідні заходи щодо повноти розрахунків по платежах, контроль за справлянням яких здійснюють органи ДПС. Після проведення відповідних заходів відповідний галузевий підрозділ формує перелік платників податків, які підлягають зняттю з обліку в органі ДПС за неосновним місцем обліку (додаток 10*). Сформовані переліки платників податків передаються до підрозділу прогнозування, аналізу, обліку та звітності для закриття карток особових рахунків за вказаними у переліку видами податків. У разі відсутності заборгованості перед бюджетами в картках особових рахунків платника податків, включеного до переліку, підрозділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності проставляє відмітку про закриття карток особових рахунків за вказаними видами податків і обов'язково зазначає наявність (відсутність) карток особових рахунків за іншими видами податків, після чого перелік платників податків передається до підрозділу інформатизації та обліку платників податків для зняття їх з обліку за неосновним місцем обліку та внесення інформації про це до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Тобто фактично можна сформувати алгоритм дій платника податку у якого об’єкт оподаткування в іншій адмін. одиниці зникає. Такий платник подає оновлену заяву 20-ОПП, після чого чекає на закінчення строку дії повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку. Подавати самостійно документи,  скажімо, про закінчення терміну дії договору оренди приміщення не є доцільним. Така от доволі непроста процедура, дотримання якої дасть Вам можливість мінімізувати ризики при знятті з обліку за неосновним місцем обліку.


 Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

«Выгодоприобретатели», «транзитеры», «налоговые ямы» ... или как еще назвать налогоплательщиков

Как узнать ставку налогообложения в стране контрагента

Регистрация иностранной инвестиции

Возвратная финансовая помощь

Модернизация и отчетность


Владимир Енич
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Про обеспечение иска в случае обжалования налогоплательщиками подзаконных нормативно-правовых актов [UA]
Вищий адміністративний суд України надав роз’яснення щодо забезпечення позову в разі оскарження платниками податків підзаконних нормативно-правових актів. Нагадаємо, що ВАСУ повноважний надавати відповідні роз’яснення, згідно з ч. 4 ст. 32 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів». Так, ВАСУ надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань..
Что наши клиенты говорят о нас
"В нашей компании работают порядка 200 человек, каждый день возникает масса юридических вопросов связанных с обеспечением жизнедеятельности предприятия. Для решения некоторых сложных вопросов мы обращаемся за консультацией к независимым юристам. Несколько лет назад мы сделали выбор в пользу юристов компании «Дешунин и Партнёры» и остаемся довольными их работой. Наши взаимоотношения базируются на исключительном доверии с учетом взаимных интересов."
ООО "Актавис Украина", Евгоровская Тамара Ивановна
читать все