Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Входит ли испытательный срок в срок отпуска [UA]
04.09.2013

Сьогодні майже кожен другий працівник проходить випробування при прийнятті на роботу. Однак, працівнику з випробувальним періодом, як і будь-якій іншій особі, хочеться відпочити, або ж потрібно використати час відпустки для вирішення невідкладних особистих проблем.

За загальним правилом право на відпустку в перший рік роботи виникає після закінчення шести місяців безперервної роботи, тобто фактично після закінчення випробного періоду. Ті ж працівники, що бажають відпочити до сплину шести місяців, мають право на відпустку пропорційно до відпрацьованого часу.

Як же бути з випробувальним терміном на період відпустки? Чи враховується час відпочинку у цей період чи навпаки, на радість роботодавця, він продовжується на час відпустки?

Відповідно до ст. 27 Кодексу законів про працю, якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Враховуючи той факт, що законом не передбачено, які саме причини відносяться до «інших поважних», роботодавець має право визначити такі причини на власний розсуд. Однак для того, щоб визначити чи відноситься відпустка до «інших поважних причин», слід враховувати сутність даного поняття та контекст в якому законодавець його вживає.

Так, під «іншими поважними причинами» - розуміються причини, що не залежать від волі роботодавця, тобто певні юридичні факти, встановлені законодавством. Відповідно до Кодексу законів про працю та Закону України «Про відпустки», законодавець виділяє декілька різновидів відпусток.

Говорячи про «класичну» відпустку (щорічну відпустку) – час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати за домовленістю з роботодавцем. Тобто даний різновид відпусток встановлюється за домовленістю сторін та прямо залежить від волі роботодавця.

Таким чином, щорічна відпустка ніяк не може бути віднесена до «інших поважних причин» відповідно до ст. 27 КЗпП, а отже роботодавець не може продовжити випробний термін на час такої відпустки. Якщо ж говорити про інші види відпусток, зокрема передбачені ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки» (жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; інвалідам та інш.) їх цілком можна віднести до «інших поважних причин». Адже їх обов’язковість встановлена чинним законодавством та не залежить від волі роботодавця.

Таким чином, питання віднесення того чи іншого різновиду відпусток до «інших поважних причин», відповідно до ст. 27 Кодексу законів про працю слід вирішувати в кожному випадку індивідуально. При цьому слід пам’ятати, що відповідно до чинного законодавства працівник в період випробування має право на відпустку повної тривалості у перший рік роботи після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У разі ж якщо він бажає відпочити до спливу зазначеного строку, то у такому разі тривалість його відпустки визначається пропорційно до відпрацьованого часу.


 Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

Особенности начисления ежегодного отпуска

Готовность № 1 для аутсорсингових компаний

Об оформлении трудовых отношений с работниками при выделе предприятия

Определение последнего рабочего дня при увольнении

Может ли Директор руководить компанией без трудового договора


Алена Мирко
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г. Киев ул. Фрунзе 1-3
карта
Тел.: +38 (044) 331 17 40
Факс: +38 (044) 331 17 40
Email: info@dplawyers.com.ua
Публикации
Какие требования установленны законодательтсвом к ценникам? [UA]
Чинним законодавством України встановлено ряд вимог до наявності та оформлення цінника при продажу непродовольчих товарів. Так, за ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів», продавець, який реалізує продукцію, повинен обов'язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції. Кореспондує цьому припису п. 15 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007, згідно з яким суб'єкт..
Что наши клиенты говорят о нас
" Наше Представительство уже порядка двадцати лет представляет в Украине интересы немецкой компании «Антон Олерт». Деятельность представительства в Украине уже многие годы сопровождают Юристы компании «Дешунин и Партнёры». И хотелось бы отметить, что качество оказываемых юридических услуг полностью соответствует немецким стандартам качества, предъявляемым головной компанией к своим партнёрам в Европе.  "
"Антон Олерт", Вадим Худияш
читать все