Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Учет операций финансового лизинга [UA]
25.06.2013

Станом на даний момент в Україні значна кількість відносин з надання автомобілів у користування оформлюється договорами фінансового лізингу. В той же час нинішнє законодавство, що регулює ці відносини, є доволі непростим.

Пропонуємо розглянути питання щодо відображення у бухгалтерському обліку підприємства операції з заміни лізингоотримувача згідно договору фінансового лізингу автомобілів.

Нагадаємо, що Договір фінансового лізингу - це договір, згідно з яким лізингодавець зобов'язується придбати у власність у продавця (постачальника) річ відповідно до встановлених лізингоотримувачем специфікацій і передати її лізингоотримувачу в користування на певний строк (не менше одного року) за встановлену плату (лізингові платежі).

Предметом договору фінансового лізингу, відповідно, є об'єкти основних засобів. При цьому згідно такого договору допускається заміна сторони за загальними правилами цивільного законодавства. Як випливає з договору про заміну сторін, Новий Лізингоотримувач стає Лізингоотримувачем за Основним договором фінансового лізингу з переходом до нього всіх прав та обов'язків Первісного Лізингоотримувача.

Але як відобразити у бухгалтерському обліку передачу автомобілів від попереднього Користувача до нового?

Отже, при передачі авто від Первісного Лізингоотримувача до Нового Лізингоотримувача, Первісний Лізингоотримувач списує з балансу вартість авто і дебіторську заборгованість перед Лізингодавцем з фінансової оренди і всі зобов'язання у Первісного Лізингоотримувача перед Лізингодавцем повинні припинитися (закритися). Ніяких зобов'язань перед Новим лізингоотримувачем по фінансовому лізингу у Первісного Лізингоотримувача не повинно виникнути, оскільки в договорі про заміну сторони в зобов’язанні йдеться тільки про заміну сторони у договорі про фінансовий лізинг, що не тягне за собою зміни інших умов Основного договору.

Ми вважаємо, що перехід права власності на об'єкт лізингу від орендодавця (власника майна) до іншої особи (нового власника майна) зі збереженням відповідних прав і обов'язків орендодавця за договором фінансового лізингу не змінює податкових зобов'язань орендодавця, орендаря й нового власника майна, сформованих до моменту передачі у власність такого майна (об'єкта лізингу) іншій особі (новому власнику майна).

При відображення фінансової оренди(лізингу) у бухгалтерському обліку необхідно дотримуватися П(С)БО 14 «Оренда». Облік фінансової оренди має деякі особливості. Так згідно п.5 ПБО 14 орендар відображає отриманий у фінансовий лізинг об'єкт одночасно і як актив, і як зобов'язання за найнижчою на початок строку лізингу оцінкою: або за справедливою вартістю об'єкта; або за нинішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

В даному випадку у Нового Лізингоотримувача - це вартість авто, по якій він був отриманий згідно акту приймання-передачі автомобіля. Таким чином, Новий Лізингоотримувач приймає на баланс авто і одночасно на цю ж суму у нього виникає зобов’язання перед Лізингодавцем по сплаті щомісячних платежів по відшкодуванню вартості авто та орендної плати згідно графіку платежів по Основному договору фінансового лізингу. Новий Лізингоотримувач після прийняття на баланс нараховує амортизацію. Для відображення розрахунків з фінансової оренди у Лізингоотримувача використовується субрахунок 531 «Зобов'язання з фінансової оренди». За кредитом цього субрахунку відображається збільшення заборгованості перед орендодавцем за отримані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом — її погашення, списання та ін.

Приклад відображення операцій з фінансового лізингу у Лізингоотримувача(орендаря)

 

з/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

 

Дт 

Кт 

1

Отримано авто   згідно з актом приймання-передачі

104

531

 

 

 

 

 

 

2

Нараховано поточну орендну плату за  місяць у частині відшкодування вартості устаткування відповідно до виставленого рахунку

531

611

 

3

Нараховано поточну орендну плату за  місяць у частині фінансових витрат згідно з актом наданих послуг

952

684

 

4

Суму фінансових витрат віднесено на фінансові результати

792

952

 

5

Перераховано кошти за оренду в частині вартості авто згідно з випискою банку

611

311

 

6

Перераховано кошти за оренду в частині фінансових витрат згідно з випискою банку

684

311

 

Стосовно податкового обліку: згідно з пп. «б» 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, фінансовим лізингом є господарська операція, яка здійснюється фізичною або юридичною особою та передбачає передачу орендарю майна, що є основним засобом згідно із цим Кодексом, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків і винагород, пов'язаних із правом користування і володіння об'єктом лізингу.

Згідно з абзацом другим п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу, передання майна у фінансовий лізинг для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такого передання. При цьому орендодавець збільшує доходи, а у разі передачі у фінансовий лізинг майна, яке на момент такої передачі перебувало в складі основних засобів орендодавця, прирівнює до нуля балансову вартість відповідного об'єкта основних засобів згідно з правилами, визначеними ст. 146 цього Кодексу для їх продажу, тобто відповідно до п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу включає суму перевищення доходів від продажу над балансовою вартістю об'єкта, який передається, до складу доходів, а суму перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу — до складу витрат.

При цьому відповідно до пп. 146.17.1 п. 146.17 цієї статті передання основних засобів у фінансовий лізинг прирівнюється до продажу основних засобів. А відповідно до пп. 146.17.2 цього пункту одержання основних засобів у фінансовий лізинг (оренду) з наступним їх включенням до відповідних груп прирівнюється до придбання основних засобів.

При нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує доходи, а орендар збільшує витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі відсотків або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без обліку частини лізингового платежу, який надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу) за результатами податкового періоду, у якому здійснюється таке нарахування (абзац третій зазначеного пункту).

Питання оподаткування виникають у разі, якщо в майбутніх податкових періодах орендар повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об'єкта у власність, таке передання прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об'єкта орендодавцю за ціною, яка визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу, не сплаченою за такий об'єкт лізингу на дату повернення (абзац четвертий п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу).


 Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

«Выгодоприобретатели», «транзитеры», «налоговые ямы» ... или как еще назвать налогоплательщиков

Как не попасть под проверку при снятии по неосновному месту учета

Как узнать ставку налогообложения в стране контрагента

Регистрация иностранной инвестиции

Возвратная финансовая помощь


Александр Тарасенко
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Законность санкций налоговой после проведения проверки, инициированной следователем в рамках уголовного дела [UA]
Не секрет, що під час проведення перевірок податкові органи часто застосовують фіскальний підхід, трактуючи двозначності та неточності законодавства на користь держави виключно з метою збільшення податкових зобов’язань платника податків. Останнім часом поширення набула практика проведення перевірок юридичних осіб, які укладали договори купівлі - продажу товарів чи надання послуг з компаніями, щодо посадових осіб яких відкрито кримінальні справи за підозрою, як правило, у фіктивному підприємництві та конвертації коштів (надалі – Підприємство-контрагент). Справа щодо такої..
Что наши клиенты говорят о нас
"ООО «ДК«Руслана» специализируется на оптовой торговле алкогольными и безалкогольными напитками. Ежедневно в нашей деятельности возникают вопросы, требующие внимания юристов: от урегулирования корпоративных вопросов до сопровождения споров в судебном порядке. Компания «Дешунин и партнеры» является нашим надежным юридическим партнером уже много лет. Своевременность и высокое качество предоставления услуг юристами компании создает надежную базу для развития нашего бизнеса."
ООО «ДК «Руслана», Сергей Яцюк
читать все