Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Инвестиционная прибыль - старые вопросы и новые ответы - часть 3 [UA]
28.01.2013

Питання оподаткування інвестиційного прибутку було особливо актуальним у 2012 році у зв’язку із прийняттям Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента (надалі - Методика). Здавалося, ніби прийняття спеціалізованого документа мало б розставити всі крапки над «і» в цьому питанні. Проте двозначностей та складностей законодавцеві уникнути не вдалося і у цьому випадку, і нині можна з впевненістю стверджувати, що по деяким питанням обліку звітності  та оподаткування інвестиційного прибутку існує суперечлива практика правозастосування, а окремі питання регулюються по-різному різними нормативно-правовими актами. Зрозуміло, що це м’яко кажучи не сприяє розвиткові фондового ринку, який і так нині зіштовхнувся з низкою проблем об’єктивного характеру.

Пропонуємо розглянути другу частину актуальних питань щодо регулювання вищевказаного питання в контексті законодавчих новацій.

 

Запитання

Відповідь

Коментар

Яка сума нарахованого доходу (інвестиційного прибутку) відображається у формі 1-ДФ, якщо сума виплати менше за розмір розрахункового значення інвестиційного прибутку

1. По Договорах, термін дії яких не закінчився, відображається сума інвестиційного прибутку фактичного отриманого платником податку, яка може дорівнювати чи бути меншою за суму розрахункового інвестиційного прибутку за договором.

 

 

 

 

2. По Договорах, термін дії яких  закінчився,  відображається сума нарахованого інвестиційного прибутку  в розмірі розрахункового значення інвестиційного прибутку в тому періоді, коли відбулося закінчення дії Договору чи його розірвання.

Згідно абз.2 п.2.17  розд. ІІ Методики для цілей розрахунку суми податку, якщо умовно розрахований інвестиційний прибуток, обчислений податковим агентом наростаючим підсумком за розрахунковий період згідно з пунктами 2.1 - 2.15 розділу ІІ Методики, є більшим, ніж сума поточної виплати коштів, базою оподаткування є фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток у повній сумі такої виплати.

Згідно абз.4 п.2.17  розділу ІІ Методикиякщо у зв'язку з виконанням або розірванням у період до кінця звітного податкового року договору одночасно не здійснюється поточна виплата коштів, то інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом, вважається отриманим в останній робочий день строку дії такого договору; податок на доходи фізичних осіб розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом не пізніше календарного місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата виконання або розірвання договору.

Яка сума інвестиційного прибутку відображається у формі 1-ДФ, якщо сума виплати більше за розмір розрахункового значення інвестиційного прибутку за рахунок повернення переданих на виконання Договору коштів

Потрібно відзначити, що у  формі 1-ДФ відображається тільки сума отриманого інвестиційного прибутку. При цьому слід вважати, що в першу чергу сплачується інвестиційний прибуток, а в другу чергу відбувається повернення переданих на виконання Договору коштів

Згідно абз.3 п.2.17  розд. ІІ Методики, якщо умовно розрахований інвестиційний прибуток, обчислений податковим агентом наростаючим підсумком за розрахунковий період згідно з пунктами 2.1 - 2.15 розділу ІІ Методики, не перевищує суму поточної виплати коштів, базою оподаткування є фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток, одержаний платником податку як частина такої поточної виплати коштів, розмір якого дорівнює усій сумі умовно розрахованого інвестиційного прибутку. Решта виплати, що не є інвестиційним прибутком, не підлягає оподаткуванню.

Облік інвестиційного прибутку фізичної особи, яка уклала з ТЦП декілька договорів, здійснюється окремо за кожним договором, чи узагальнено по всіх укладених  договорах?

Облік інвестиційного прибутку фізичної особи, яка уклала з ТЦП декілька договорів, здійснюється окремо за кожним договором, при цьому інвестиційний прибуток по одному договору не може бути зменшений на інвестиційний збиток по іншому Договору. 

Згідно  п.2.17  розд. ІІ Методики, Якщо у зв'язку з виконанням або розірванням у період до кінця звітного податкового року договору одночасно не здійснюється поточна виплата коштів, то інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом, вважається отриманим в останній робочий день строку дії такого договору; податок на доходи фізичних осіб розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом не пізніше календарного місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата виконання або розірвання договору. Слід зазначити, що ПКУ не містить норм, які б були обґрунтуванням зазначеної вимоги Методики.

При визначенні інвестиційного прибутку окремо за кожним Договором сума інвестиційного прибутку визначається як алгебраїчна сума прибутків та збитків за окремими операціями з цінними паперами в межах Договору?

По операціях, які здійснюються ТЦП в межах одного договору з фізичною особою,  необхідно відокремлювати операції, які здійснюються з цінними паперами, які обертаються на організованих ринках та з цінними паперами, які на організованих ринках не обертаються (тобто Методика визначає два види цінних паперів, при цьому суттєвим є саме вид цінних паперів (обертаються чи не обертаються на організованому ринку) а не місце здійснення операції (організований чи неорганізований ринок)) .

ТЦП визначаються фінансові результати по цих двох видах операцій з цінними паперами.

В межах кожного з двох видів цінних паперів визначається фінансовий результат  шляхом визначення алгебраїчної суми результатів (прибуток або збиток) від операцій з кожним окремим пакетом цінних паперів.

За розрахунковий період інвестиційний прибуток від операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційного прибутку за кожним з цих двох видів цінних паперів.

Таким чином прибутки, збитки для визначення фінансового результату в межах одного виду цінних паперів згортаються.

Фінансові результати від операцій з цінними паперами, які обертаються та не обертаються на організованих ринках, не згортаються: інвестиційні прибутки складаються, формуючи інвестиційний прибуток від операцій  з інвестиційними активами, а інвестиційний прибуток від операцій з одним видом цінних паперів не зменшується на інвестиційний збиток від операцій з іншим видом цінних паперів (виняток в п.3.10 розд.ІІІ Методики).

Визначення інвестиційного прибутку здійснюється згідно п.2.1., 2.2, 2.4.  розд. ІІ Методики.

П.170.2.6 ПКУ визначає які цінні папери чи деривативи визнаються такими, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів та деривативів.

 

Лариса Гальчук, сертифікований аудитор, «Аудиторська фірма «Тимлар-Аудит»

Володимир Єніч, адвокат, ТОВ "Юридична компанія "Дешунін і Партнери"

Опубліковано в «Бухгалтер и Закон» 


Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

Инвестиционная прибыль - старые вопросы и новые ответы - часть 1

Инвестиционная прибыль - старые вопросы и новые ответы - часть 2

О налогообложении акцизным налогом операций по выдаче, отчуждению и погашению векселей

Налогообложение прибыли от "технических" акций

Торговец ценными бумагами как налоговый агент


 

Владимир Енич, Лариса Гапьчук
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г. Киев ул. Фрунзе 1-3
карта
Тел.: +38 (044) 331 17 40
Факс: +38 (044) 331 17 40
Email: info@dplawyers.com.ua
Публикации
Трансфертное ценообразование [UA]
В последнее время законодатель не перестает готовить «сюрпризы» для предпринимателей. Так, с 1 сентября текущего года вступил в силу Закон Украины № 408- VII от 04.07.2013 «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно трансфертного ценообразования». Данный нормативно - правовой акт заставил понервничать не один десяток предпринимателей, которые активно используют метод оптимизации налогообложения, манипулируя ценами между связанными компаниями. Итак, как же изменится жизнь предпринимателей с вступлением в силу указанных изменений - кому и что следует..
Что наши клиенты говорят о нас
"Иностранное предприятие "Ретал Украина" - является частью структуры транснациональной упаковочной компании Retal Industries Ltd, абсолютного лидера по производству ПЭТ-преформ в России и СНГ. Юристы компании "Дешунин и Партнёры" неоднократно успешно отстаивали интересы нашего предприятия в судебных органах. Существенную помощь юристы этой компании оказали в процессе инвестиционного строительства завода компании Ретал, который входит в тройку крупнейших подобных предприятий в Украине."
Иностранное предприятие "РЕТАЛ УКРАИНА", Ткачук Ананий Анатолиевич
читать все