Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Инвестиционная прибыль - старые вопросы и новые ответы - часть 1 [UA]
28.01.2013

Питання оподаткування інвестиційного прибутку було особливо актуальним у 2012 році у зв’язку із прийняттям Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента (надалі - Методика). Здавалося, ніби прийняття спеціалізованого документа мало б розставити всі крапки над «і» в цьому питанні. Проте двозначностей та складностей законодавцеві уникнути не вдалося і у цьому випадку, і нині можна з впевненістю стверджувати, що по деяким питанням обліку звітності  та оподаткування інвестиційного прибутку існує суперечлива практика правозастосування, а окремі питання регулюються по-різному різними нормативно-правовими актами. Зрозуміло, що це м’яко кажучи не сприяє розвиткові фондового ринку, який і так нині зіштовхнувся з низкою проблем об’єктивного характеру.

Не дивлячись на те, що  таке доволі складне питання як оподаткування інвестиційного прибутку стосується в першу чергу професійних учасників фондового ринку, для простих власників цінних паперів, сподіваємося, це також є актуальним.

Розглядаючи основні спірні питання ми хотіли б відповісти на них у формі таблиці, що містить саме запитання, стислу відповідь на нього та відповідний коментар з посилання на норми чинного законодавства.

Запитання

Відповідь

Коментар

У формі 1-ДФ  відображається інвестиційний прибуток чи інвестиційний дохід?

Чи необхідно відображати інвестиційний збиток? 

У формі 1-ДФ  відображається інвестиційний прибуток, ознака доходу 112.

 

Інвестиційний збиток не відображається.

Згідно п.2.1  розд. ІІ Методики об’єктом оподаткування ПДФО є саме інвестиційний прибуток від операцій з інвестиційними активами, отриманий платником податку в розрахунковому періоді. Тому інвестиційний збиток не відображається.

 

Чи необхідно відображати повернення грошових коштів, інвестованих фізичною особою, яке не є виплатою інвестиційного прибутку?

Повернення грошових коштів, інвестованих фізичною особою, які не є інвестиційним прибутком, не відображається

Згідно абз.3 п.2.17  розд. ІІ Методики виплата, яка не є інвестиційним прибутком не підлягає оподаткуванню -  тому у формі 1-ДФ  не відображається сума грошових коштів, які повертаються фізичній особі, як  раніше інвестовані згідно умовам Договору.

В якому періоді в формі 1-ДФ відображається інвестиційний прибуток?

1. По Договорах, термін дії яких не закінчився -  в звітному періоді,  в якому відбулася виплата інвестиційного прибутку. При цьому при поверненні фізичній особі грошових коштів, інвестованих згідно умовам Договору, необхідно здійснювати розрахунок інвестиційного прибутку на дату такого повернення. З метою оподаткування ПДФО вважається, що в першу чергу здійснюється виплата інвестиційного прибутку, в другу – повернення інвестованих коштів.

 

 

2. По Договорах, термін дії яких  закінчився -  в звітному періоді,  в якому відбулося закінчення терміну дії Договору або його розірвання;

 

 

3. По Договорах, термін дії яких не закінчився та по яких протягом  року не відбувалось виплат  інвестиційного прибутку (чи виплати були частковими) – в 4 кв. (останній робочий день грудня) за підсумками фінансового результату за рік;

1. Згідно п.1.3 розд.1 Методики розрахунковий період – це частина звітного податкового року  з 1 січня (чи з дату початку дії Договору) до дати поточної виплати. При цьому поточна виплата грошових коштів – це повна чи часткова виплата доходу в т.ч. повернення грошових коштів раніше перерахованих ТЦП платником податку згідно умовам договору.  Згідно абз.1 п.2.17  розд. ІІ Методики – до складу місячного оподаткованого доходу включається отриманий платником податку інвестиційний прибуток на дату фактичної виплати.

Згідно абз.4 п.2.17  розд. ІІ Методики по Договорах, термін дії яких  закінчився, та по яких не здійснено виплату інвестиційного прибутку, датою його отримання вважається останній день дії договору.

Згідно п.2.19  розд. ІІ Методики по Договорах, термін дії яких  не закінчився, та по яких не здійснено виплату інвестиційного прибутку в повному обсязі, датою його отримання вважається останній робочий день грудня.

 

В якому періоді в формі 1-ДФ відображається ПДФО нарахований?

1. По Договорах, термін дії яких не закінчився -  в звітному періоді,  в якому відбулася виплата інвестиційного прибутку.

2. По Договорах, термін дії яких  закінчився – ПДФО розраховується, утримується та перераховується в бюджет не пізніше календарного місяця, який є наступним за місяцем,  в якому відбулося закінчення терміну дії Договору або його розірвання;

3. По Договорах, термін дії яких не закінчився та по яких протягом  року не відбувалось виплат  інвестиційного прибутку (чи виплати були частковими) – січень місяць року, який є наступним за звітним;

 

 

По Договорах, термін дії яких  закінчився – ПДФО розраховується, утримується та перераховується в бюджет згідно абз.4 п.2.17  розд. ІІ Методики: тобто нарахування та перерахування ПДФО може не співпадати з періодом нарахування інвестиційного прибутку, якщо дата закінчення терміну дії Договору припадає на останній місяць кварталу.

По Договорах, термін дії яких  не закінчився – ПДФО розраховується, утримується та перераховується в бюджет згідно п.2.19  розд. ІІ Методики: тобто нарахування та перерахування ПДФО може не співпадати з періодом нарахування інвестиційного прибутку: інвестиційний прибуток нараховується на останній робочий день грудня, а ПДФО – до кінця січня.

Як розрахувати суму інвестиційного прибутку та ПДФО при здійсненні регулярних виплат  протягом дії Договору?

Розмір інвестиційного прибутку визначається наростаючим підсумком за розрахунковий період на дату виплати інвестиційного прибутку. Розмір інвестиційного прибутку звітного періоду визначається з урахуванням інвестиційного прибутку розрахованого, сплаченого та задекларованого за розрахунковий період.

Згідно абз.1 п.2.17  розд. ІІ Методики 2.17. протягом звітного року до складу місячного оподатковуваного доходу включається фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток, отриманий платником податку у складі поточної грошової виплати за датою фактичної виплати та/або за датою виконання або розірвання в період до кінця такого року договору, укладеного з платником податку, а сума податку з фактично нарахованого (виплаченого) інвестиційного прибутку, що підлягає сплаті до бюджету, розраховується в усіх випадках, наведених у цьому пункті, із врахуванням утриманих та сплачених сум податку протягом розрахункового періоду до дати фактичної виплати та/або дати виконання або розірвання договору.

Сподіваємося, що для новачків на фондовому ринку вищенаведена інформація була цікавою  та пізнавальною, а для досвідчених фахівців  - була корисним повторенням вивченого.

 

Лариса Гальчук, сертифікований аудитор, «Аудиторська фірма «Тимлар-Аудит»

Володимир Єніч, адвокат, ТОВ "Юридична компанія "Дешунін і Партнери"

Опубліковано в «Бухгалтер и Закон» 


 Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

Инвестиционная прибыль - старые вопросы и новые ответы - часть 2

Инвестиционная прибыль - старые вопросы и новые ответы - часть 3

О налогообложении акцизным налогом операций по выдаче, отчуждению и погашению векселей

Налогообложение прибыли от "технических" акций

Торговец ценными бумагами как налоговый агент


Владимир Енич, Лариса Гапьчук
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Может ли Директор руководить компанией без трудового договора [UA]
Чи відповідає законодавству виконання обов’язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю за умови відсутності трудових відносин та відповідного трудового договору між ТОВ та такою фізичною особою, в тому числі, у таких випадках: 1. За умови наявності договору між вищевказаним ТОВ та іншою юридичною особою, де працює така особа? 2. За умови укладання цивільно-правового договору? Щодо можливості виконання обов’язків керівника на підставах відмінних від трудового договору Потрібно відзначити, що у Товаристві з обмеженою відповідальністю виконавчий..
Что наши клиенты говорят о нас
"ООО «РСК-Молодь» работает в ресторанной и развлекательной сфере, в частности, предлагает клиентам услуги кафе, боулинга, игровой зоны. Юридическую поддержку на этапе покупки и организации бизнеса нам оказывала Юридическая компания «Дешунин и партнеры». Специалисты юридической компании под руководством Сергея Дешунина оперативно и качественно предоставили услуги due diligence, услуги документального оформлению сделок, а также успешно сопроводили процедуры регистрации объектов и бизнеса."
ООО «РСК-Молодь», Руслана Мокрий
читать все